Ποιοι απαλλάσσονται από το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Ποιοι απαλλάσσονται από το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Σε διαβούλευση τέθηκε από το ΥπΑΑΤ τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Όπως προβλέπεται μεταξύ άλλων στο προς διαβούλευση Σχέδιο, αλλάζει η διαδικασία εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων διενεργούνται σε:

α) χώρους των ΔΑΟΚ ή/και

β) χώρους του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) Δήμητρα ή/και

γ) οποιονδήποτε διαθέσιμο χώρο με κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή

ενώ ο μέγιστος αριθμός εξεταζόμενων θα ανέρχεται στους 20, με την επιτήρηση ενός υπεύθυνου της ΔΑΟΚ.

Επίσης, η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.