Ποιος θεωρείται επαγγελματίας μελισσοκόμος

Ποιος θεωρείται επαγγελματίας μελισσοκόμος

Για να θεωρηθεί κάποιος επαγγελματίας μελισσοκόμος θα πρέπει:

  • Να είναι άνω των 18 ετών.
  • Να διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίας αγρότης.
  • Να είναι κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης (Είναι τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας
    μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους).
  • Ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.
  • Θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Μελισσοκόμοι οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων, από το πρόγραμμα 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.