Πολλά τα προβλήματα για την αγρότισσα των αναπτυσσόμενων χωρών

Πολλά τα προβλήματα για την αγρότισσα των αναπτυσσόμενων χωρών

Σε χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα ο γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της απασχόλησης.

Οι γυναίκες, ιδίως στις χώρες αυτές, παρόλο που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον αγροτικό τομέα, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση και τον έλεγχο των παραγωγικών πόρων.

Εργαζόμενες στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ή και σε γη ξένων αγροτών, πολλές φορές απλήρωτες, παραμένουν ένα σημαντικό μέρος του μισθωμένου γεωργικού εργατικού δυναμικού. Εκτιμάται ότι το 20-30% των μισθωτών εργαζομένων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις παγκοσμίως είναι γυναίκες (FIAN International, 2014)

Συνολικά, ο FAO εκτιμά ότι σχεδόν το ήμισυ του γεωργικού εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες (43%) είναι γυναίκες, αλλά το ποσοστό αυτό διαφέρει σημαντικά από μέρος σε μέρος. Για παράδειγμα, στη Λατινική Αμερική, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 20%, ενώ σε μέρη της Ασίας και της Αφρικής, το ποσοστό αγγίζει το 50% (FAO, 2011).

Παρά το θεμελιώδη ρόλο τους, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις όσον αφορά την κατοχή γεωργικής γης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα USAID Land Links, σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες κατέχουν το 32% των εκμεταλλεύσεων, ενώ οι άνδρες κατέχουν το 68%.

Η περιορισμένη συμμετοχή γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο.  Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε έρευνα της αμερικανικής Farmland Trust, οι γυναίκες αγρότισσες που ερωτήθηκαν ανέφεραν ως το μεγαλύτερο εμπόδιο, τον αποκλεισμό τους από τις συνεδριάσεις.

Οι γυναίκες που εργάζονται στη γεωργία μπορούν επίσης να υποφέρουν από παρενόχληση και σεξουαλική βία. Οι τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις φυτείες τσαγιού στην Ινδία και την Κένυα αποδεικνύουν την κατάχρηση εξουσίας από τους άνδρες οι οποίοι εξαναγκάζουν τις γυναίκες που δεν υποκύπτουν στις ανήθικες προτάσεις τους να εργαστούν περισσότερες ώρες ή τους αναθέτουν πιο επικίνδυνες εργασίες.