Πολωνία: Απαγόρευση συγκομιδής άγριων σαλιγκαριών Βουργουνδίας

Οι πολωνικές εξαγωγές σαλιγκαριών ενδέχεται να πληγούν λόγω της επιβολής απαγόρευσης συγκομιδής σαλιγκαριών σε μια από τις παραγωγικότερες περιφέρειες της χώρας.

Η απαγόρευση επιβλήθηκε μετά από έλεγχο που διενήργησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Προστασίας της περιφέρειας Warmia-Masuria (ΒΑ Πολωνία), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο μειώνονται οι παραγόμενες ποσότητες αλλά και ότι παρατηρείται ανησυχητική έλλειψη ώριμων δειγμάτων, με ικανότητα αναπαραγωγής.

Σημειώνεται ότι η συγκομιδή σαλιγκαριών αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες της περιφέρειας. Κάθε χρόνο, κατά το διάστημα Απριλίου-Μαΐου, προσλαμβάνονται εποχικοί εργάτες για τη συλλογή άγριων σαλιγκαριών Βουργουνδίας (Helix Pomatia), που παράγονται στην περιοχή. Σε ποσοστό 90% τα συλλεγόμενα σαλιγκάρια εξάγονται, κυρίως σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Καθώς τα προηγούμενα χρόνια, ένας έμπειρος εργάτης συνέλλεγε εκατοντάδες τεμάχια την ημέρα, ο πληθυσμός των επαρκώς ώριμων δειγμάτων μειώθηκε κατά πολύ. Εκτός της συγκομιδής άγριων σαλιγκαριών, σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του κλάδου αφορά στην εκτροφή σαλιγκαριών σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης:

Μαθήματα Σαλιγκαροτροφίας στην Ελληνική Γεωργία

Σαλιγκαροτροφία: Μία επικερδής επιχειρηματική δραστηριότητα