Πολωνία: Που οφείλεται το μικρό μερίδιο στην εισαγωγή ελληνικών κρασιών

Οι ελληνικές εισαγωγές κρασιών στη Πολωνία, στην διετία 2011-2012 κινούνται σε ποσότητα κατά μ.ο. 370.000 λίτρα και σε αξία στα 765.000 Ευρώ, ενώ καταλαμβάνουν μερίδιο εισαγωγών της τάξης του 0,4-0,5% περίπου.

Τα ελληνικά κρασιά παρά την αναμφίβολη ποιότητα και ποικιλία τους, τις σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού που γίνονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου και την ύπαρξη σημαντικού πολωνικού τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα, δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστά στην πολωνική αγορά.

Μέσω μεγάλων εισαγωγέων, διακινούνται στην πολωνική αγορά κυρίως κρασιά Μπουτάρη, Τσάνταλη και Κουρτάκη, ενώ και κάποια άλλα ελληνικά κρασιά διακινούνται μέσω μικρότερων εισαγωγέων τοπικής εμβέλειας.

Κύριες αιτίες της ανωτέρω κατάστασης φαίνεται να είναι :

  • Ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισμός. Η Πολωνία των 38,5 εκ. κατοίκων, αποτελώντας μία νέα και σημαντικού μεγέθους αγορά για το κρασί παγκοσμίως, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων ουσιαστικά των οινοπαραγωγικών χωρών. Έτσι όπως προαναφέρθηκε δεν εισάγει μόνο από την Ευρώπη και τις ‘’κλασικές’’ χώρες παραγωγής, εισάγει και από χώρες του ‘’πρώην ανατολικού μπλοκ’’ όπως : Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουγγαρία και Γεωργία, αλλά και από χώρες όπως : ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία και Ν.Αφρική.
  • Το θέμα της τιμής. Κατά κανόνα, η τελική τιμή πώλησης των ελληνικών κρασιών στη πολωνική αγορά υπερβαίνει κατά το διπλάσιο περίπου την τιμή των 5 Ευρώ κατά μ.ο. που πληρώνει ο πολωνός καταναλωτής για να αγοράσει μία φιάλη κρασί. Παράλληλα καθώς το μεγαλύτερο μέγεθος της αγοράς, αποτελείται κυρίως από την παραπάνω ομάδα καταναλωτών, οι οποίοι αγοράζουν κυρίως φθηνά κρασιά π.χ. βουλγαρικά/μολδαβικά, τα οποία κινούνται στα 4 Ευρώ περίπου, ή αμερικανικά (π.χ. Carlo Rossi) που κινούνται στα 5 Ευρώ περίπου, χρειάζονται κατ’αρχήν κονδύλια για την διαφήμιση του προϊόντος ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει στη συνείδηση του καταναλωτή, ώστε αυτός να καταβάλει τελικά την υψηλότερη τιμή στην οποία πωλούνται τα ελληνικά κρασιά.
  • Όσον αφορά στο προτιμώμενο ελληνικό κρασί στην Πολωνία, ιδιαίτερη επιτυχία έχει το κρασί ‘’Ημίγλυκος’’ καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 3 στις 5 φιάλες ελληνικού κρασιού που πωλούνται στην εδώ αγορά είναι  ‘’Ημίγλυκος’’.
  • Απουσιάζουν οι οιουδήποτε είδους εκδηλώσεις προβολής και προώθησης του ελληνικού κρασιού στην Πολωνία, τη στιγμή που όλες οι ανταγωνίστριες χώρες βασιζόμενες σε σταθερή βάση στις εκδηλώσεις προώθησης, προσπαθούν να αποσπάσουν επιπλέον μερίδια αγοράς.
  • Δεν υπάρχει στην Πολωνία ικανός αριθμός ελλήνων μεταναστών ή εργαζομένων ο οποίος θα μπορούσε να υποστηρίξει την αγορά ελληνικών κρασιών (όπως π.χ. στο Βέλγιο, Γερμανία κλπ) και δεν υπάρχει επίσης ελληνική αλυσίδα Super Market, μέσω της οποίας θα μπορούσε να διακινηθεί ευκολότερα το ελληνικό κρασί. Παράλληλα και όσον αφορά άλλα δίκτυα διανομής, δεν υπάρχει ούτε ικανός αριθμός εστιατορίων (ο αριθμός των ελληνικών εστιατορίων στην Πολωνία υπολογίζεται στα περίπου 30-40 σε όλη την Πολωνία, την στιγμή που π.χ. στη Γερμανία υπολογίζονται σε άνω των 6.000), ούτε και σημεία λιανικής πώλησης αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων (παντοπωλεία κλπ).

Απόσπασμα έκθεσης του Γραφείου Ο.Ε.Υ.-Πρεσβεία Ελλάδας στη Βαρσοβία