1.349 ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα στην Ε.Ε. – Η σημασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων

1.349 ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα στην Ε.Ε. – Η σημασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων

Οι 8 νέες ονομασίες προϊόντων από την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ως Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) ανεβάζουν τον αριθμό των προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων σε 1.349.

Τα οκτώ προϊόντα που προστέθηκαν είναι:

  • Για την Κροατία: ‘Zagorski puran’ (ΠΓΕ), γαλοπούλα της φυλής Zagorje της Κροατίας
  • Για τη Γαλλία: 1. ‘Poulet de l’Ardèche’/‘Chapon de l’Ardèche’ (ΠΓΕ), κοτόπουλα και καπόνια ελευθέρας βοσκής 2. ‘Pintade de l’Ardèche’ (ΠΓΕ), πουλερικό που εκτρέφεται στο ύπαιθρο 3.  ‘Soumaintrain’ (ΠΓΕ), είδος μαλακού τυριού 4. ‘Sel de Salies-de-Béarn’ (ΠΓΕ), αλάτι
  • Για τη Γερμανία: ‘Allgäuer Sennalpkäse’ (ΠΟΠ), είδος σκληρού τυριού
  • Για την Πορτογαλία: ‘Fogaça da Feira’ (ΠΓΕ), κουλουράκι με γεύση και άρωμα λεμονιού και κανέλας
  • Για την Ισπανία: ‘Gall del Penedès’ (ΠΓΕ), κοτόπουλα της παραδοσιακής φυλής Penedesenca

Η αξία των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης

Οι γεωγραφικές ενδείξεις αυξάνουν την αξία των προϊόντων υψηλής ποιότητας προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών και παραγωγών τροφίμων.

Το 2010, η αξία των πωλήσεων των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ) ανήλθε στα 54,3 δισ. ευρώ για όλες τις κατηγορίες (γεωργικά προϊόντα, οίνους, αρωματισμένους οίνους και οινοπνευματώδη ποτά). Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν το 6% του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και ποτών της ΕΕ. Μέσω εμπορικών συμφωνιών, παρέχονται δυνατότητες προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Έτσι, διευκολύνεται η διείσδυση ποιοτικών προϊόντων με μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες στις διεθνείς αγορές, αλλά και η επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις επιχειρήσεις που είναι ήδη παρούσες στην αγορά.

Το 2010, το 15% του συνόλου των τροφίμων και ποτών που εξήγαγε η ΕΕ σε τρίτες χώρες ήταν προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη.

Η καταχώριση μιας γεωγραφικής ένδειξης ενισχύει το εισόδημα των γεωργών και βοηθά στη διατήρηση του πληθυσμού στις μειονεκτικές ή απομακρυσμένες περιοχές προάγοντας την αγροτική οικονομία. Επίσης, αυξάνει την αγοραία αξία των προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ξεχωρίσουν από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα. Επιπλέον, χάρη στην καταχώριση της ονομασίας αυτής, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές με βάση σαφείς πληροφορίες για τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζουν.

Οι οίνοι, οι αρωματισμένοι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά προστατεύονται επίσης με πάνω από 2.090 καταχωρισμένες ονομασίες.