Τα καθεστώτα ΓΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την καθιέρωσή τους το 1992, έχουν καταχωρίσει πάνω από 1.100 γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ποιότητας από όλη την ΕΕ και εκτός αυτής...

ΠΟΠ-ΠΓΕ: Τα σήματα που ενισχύουν την εμπορία ποιοτικών γεωργικών προϊόντων-Τα 100 ελληνικά προϊόντα

Το ΜΕΣΣΑΡΑ, ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την περιοχή Μεσσαρά της Κρήτης, καταχωρίσθηκε ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Αποτελεί την εκατοστή ελληνική ονομασία γεωργικού προϊόντος που καταχωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια η ονομασία θα προστεθεί στον κατάλογο των 1.100 και πλέον προϊόντων που προστατεύονται ήδη από τη νομοθεσία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών προέλευσης και των παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (γεωγραφικές ενδείξεις ή ΓΕ).

Με αφορμή την καταχώριση του εκατοστού ελληνικού γεωργικού προϊόντος μαθαίνουμε τα εξής:

Τα καθεστώτα ΓΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την καθιέρωσή τους το 1992, έχουν καταχωρίσει πάνω από 1.100 γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ποιότητας από όλη την ΕΕ και εκτός αυτής, με συνολικό όγκο πωλήσεων 15,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010.

Το μερίδιο των εθνικών γεωγραφικών ενδείξεων στον ελληνικό εθνικό τομέα τροφίμων και ποτών έφθασε το 10% περίπου το 2010. Οι ελληνικές γεωγραφικές ενδείξεις αφορούν κυρίως τα τυριά (κατά τρία τέταρτα περίπου), το κρασί (κάτω του 20%), τα αλκοολούχα ποτά (κάτω του 10%) και το ελαιόλαδο (κάτω του 5%). Το 2010, η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 2% της συνολικής αξίας των πωλήσεων ΓΕ και το 9% του συνολικού αριθμού ΓΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που την κατέτασσε στην 7η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών για τη σημασία των γεωγραφικών ονομασιών.

Γεωγραφική ένδειξη

Η “γεωγραφική ένδειξη” αναφέρεται σε ονομασίες προϊόντων των οποίων μία ιδιότητα, μια φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική τους προέλευση. Οι πολίτες και οι καταναλωτές στην ΕΕ αναζητούν όλο και περισσότερο την ποιότητα. Αποτέλεσμα είναι η αυξημένη ζήτηση γεωργικών προϊόντων με ταυτοποιήσιμα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που συνδέονται ιδίως με τη γεωγραφική τους προέλευση. Οι παραγωγοί μπορούν να εξακολουθήσουν να παράγουν ποικίλο φάσμα ποιοτικών προϊόντων μόνον εάν λαμβάνουν δίκαιη ανταμοιβή για τους κόπους τους. Γι’ αυτόν το λόγο, οι παραγωγοί πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους στους αγοραστές και τους καταναλωτές υπό συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού. Το καθεστώς της ΕΕ για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν αυτά τα προϊόντα μέσω ενός συμβόλου στην επισήμανση. Οι αρχές των κρατών μελών ελέγχουν τη χρήση της ονομασίας στην αγορά.

Δείτε τον κατάλογο με τα 100 ελληνικά γεωργικά προϊόντα εδώ.

Στο καθεστώς της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπολογίζονται:

ΠΟΠ

Σήμα ΠΟΠ

Πάνω από 500 Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ): ονομασίες προϊόντων που οφείλουν τα χαρακτηριστικά τους αποκλειστικά ή κυρίως στον τόπο παραγωγής τους και στην τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών. Το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο πρέπει να έχει παραχθεί, μεταποιηθεί και παρασκευαστεί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με χρήση αναγνωρισμένης τεχνογνωσίας.

ΠΓΕ

Σήμα ΠΓΕ

Πάνω από 450 Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ): γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα των οποίων η φήμη ή τα χαρακτηριστικά συνδέονται στενά με την παραγωγή στη γεωγραφική περιοχή. Τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης ή παρασκευής εκτελείται εντός της περιοχής.