Η πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Σερρών

Η πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Σερρών

Μειωμένη περίπου κατά 17%, σε σχέση με πέρυσι, είναι η έκταση που σπάρθηκε με βαμβάκι, στο νομό Σερρών, υπολογιζόμενη κοντά στα 145.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γεωπόνου και Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, κ. Ρόιδου Νικόλαου, η σοβαρή αυτή μείωση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υποχώρηση των αναχωμάτων του ποταμού Στρυμόνα, τον περασμένο Μάρτιο.

Η αρχική καταγραφή της πλημμυρισμένης έκτασης ήταν 80.000 στρέμματα, ενώ στην εποχή σποράς του βαμβακιού και μέχρι τις 7 Ιουνίου, υποχώρησε στις 30.000 στρέμματα, περίπου.

Όπως αναφέρει σε σχετικό έγγραφο, μέχρι τώρα, η πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας, εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι σπορές ξεκίνησαν από τις 21 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, μέχρι τις 5 Μαΐου, εντός της συνηθισμένης εποχής σποράς, για την περιοχή μας.

Οι αυξημένες θερμοκρασίες που επικράτησαν μετά τη σπορά, ευνόησαν την επιτυχία των φυτρωμάτων. Εύλογη υστέρηση των φυτρωμάτων, παρατηρείται στις όψιμες σπορές των πλημμυρισμένων περιοχών.

Η καλλιέργεια βρίσκεται, τώρα, στο στάδιο των 4 έως 6 μόνιμων φύλλων, στο 95% των βαμβακοφυτειών.

Επίσης τονίζει πως ένα ιδιαίτερο πρόβλημα της φετινής χρονιάς, που αξίζει να αναφερθεί, είναι το ζιζάνιο της κύπερης, που τείνει να κατακλύσει τα περισσότερα βαμβακοχώραφα. Το γεγονός του δισεξόντωτου ζιζανίου, είχε επισημανθεί από τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο, ελλείψει κατάλληλου ζιζανιοκτόνου, εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα. Οι παραγωγοί προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με κατευθυνόμενους ψεκασμούς με glyphosate.

Τέλος, αναφέρει πως όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εγκαταστάθηκε το δίκτυο των φερομονικών παγίδων. Για την παρακολούθηση του πράσινου σκουληκιού τοποθετήθηκαν 10 παγίδες και για το ρόδινο σκουλήκι 4.