Πορτογαλία: Αναβάθμιση και ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας

Πορτογαλία: Αναβάθμιση και ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Το πρόγραμμα της νέας πορτογαλικής Κυβέρνησης περιλαμβάνει την ενίσχυση των πορτογαλικών υδατοκαλλιεργειών και την προώθηση αλιευμάτων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας τοπικής παραγωγής. Η Πορτογαλία αξιολογεί την αλιεία ως έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους πόρους που διαθέτει, προς τούτο επιδιώκει την αναβάθμισή της σε ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα, ειδικά δεδομένης της πορτογαλικής παράδοσης σε αυτόν τον τομέα.

Εξαιτίας της μείωσης αλιευμάτων, αλλά και της υψηλής εγχώριας κατανάλωσης, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την αύξηση και την διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής, όχι μόνο για εγχώρια κατανάλωση αλλά και για εξαγωγές.

Το 2012 λειτουργούσαν 1.492 μονάδες υδατοκαλλιέργειας, εκ των οποίων οι 7 ήταν μονάδες παραγωγής γόνου και οι υπόλοιπες 1.485 μονάδες εκτροφής και πάχυνσης, κλωβοί, δεξαμενές και πλωτές κατασκευές.

Μεταξύ των προγραμματικών δεσμεύσεων της πορτογαλικής Κυβέρνησης συγκαταλέγονται:

 • Ο καθορισμός και χαρακτηρισμός ειδικών ζωνών κατάλληλων για υδατοκαλλιέργεια
 • Η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για την επαναλειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας μαλακίων ημι-εντατικού και εκτατικού τύπου σε εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες, κ.α.
 • Η δημιουργία ειδικού προγράμματος για την υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια.
 • Η δημιουργία κοινής πλατφόρμας για την διαχείριση πληροφοριών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
 • Η εισαγωγή νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας
 • Η προώθηση της κατανάλωσης ειδών υδατοκαλλιέργειας που παράγονται στην Πορτογαλία
 • Ανάπτυξη προϊόντων με πιστοποιητικό προέλευσης και αυξημένη προστιθέμενη αξία.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ασφάλισης υδατοκαλλιεργειών και δημιουργία χρηματοοικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων στον κλάδο.

Γενικότερα, δίδεται σημασία στην αναβάθμιση της αλιευτικής δραστηριότητας και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτήν. Σε αυτές συγκαταλέγεται η ανάπτυξη του κλάδου μεταποίησης ιχθυηρών, με έμφαση τόσο σε παραδοσιακές δραστηριότητες, κυρίως την κονσερβοποίηση, αλλά και στην δημιουργία cluster για την μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω συμπράξεων τεχνολογίας και γνώσης Πανεπιστημίων, εταιρειών και κλάδου.

Υπό το φως των ανωτέρω, το πρόγραμμα της νέας Κυβέρνησης περιλαμβάνει:

 • Την δημιουργία εθνικού σήματος
 • Την δυνατότητα ταυτόχρονης άσκησης θαλάσσιας-τουριστικής και αλιευτικής δραστηριότητας, με στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας του στόλου
 • Την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την δημιουργία πιστωτικών γραμμών «Νέοι Αλιευτές» και «Μικρή Αλιεία», κλπ.

Σημειώνεται ότι στο Κυβερνητικό πρόγραμμα γίνεται ρητή αναφορά στην πρόθεση εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων αλιείας με την Ισπανία (σημαντικότερος εμπορικός εταίρος που απορροφά άνω του 65% των πορτογαλικών εξαγωγών ιχθυηρών και προμηθεύει το 35% της πορτογαλικής αγοράς), την Νορβηγία (η Πορτογαλία είναι ο σημαντικότερος πελάτης παστού μπακαλιάρου της Νορβηγίας) και τον Καναδά.

Η ανάπτυξη της πορτογαλικής υδατοκαλλιέργειας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα2020, με πόρους που θα κυμανθούν σε 56 εκ.ευρώ ετησίως για την επταετία 2014-2020. Σημειώνεται δε ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα της προηγούμενης επταετίας ΕΠΑΛ 2007-2013 καταγράφει ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 76,9%.

Η ελληνική παρουσία στην πορτογαλική αγορά ιχθυηρών

Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση ως προμηθεύτρια χώρα ιχθυηρών για την Πορτογαλία. Το 2014 οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών στην Πορτογαλία ανήλθαν σε 28,4 εκ.€, με μερίδιο 2% επί του συνόλου των πορτογαλικών εισαγωγών και 25% επί των ελληνικών εξαγωγών στην Πορτογαλία.

Οι ελληνικές εξαγωγές αφορούν κυρίως νωπή τσιπούρα και λαυράκι ιχθυοκαλλιέργειας, είδη για τα οποία η Ελλάδα είναι ο 2ος μεγαλύτερος προμηθευτής, κατέχοντας το 37% της πορτογαλικής αγοράς, με κύριο και μοναδικό σχεδόν ανταγωνιστή την Ισπανία, αν και τελευταία εμφανίζονται και ποσότητες τσιπούρας και λαυρακίου προερχόμενες από την Τουρκία.

Η πορτογαλική στρατηγική για την υδατοκαλλιέργεια αποτελεί παράγοντα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, δεδομένου ότι η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πελάτες αυτών, αλλά και στις χώρες με την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαριού παγκοσμίως. Σήμερα, οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες κατέχουν σχεδόν το ήμισυ της πορτογαλικής αγοράς τσιπούρας-λαυρακίου. Ωστόσο, εν όψει ανωτέρω πολιτικής ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας της Πορτογαλίας, οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες θα πρέπει να προετοιμασθούν για μεγαλύτερο ανταγωνισμό από τα πορτογαλικά προϊόντα (τσιπούρα και λαυράκι), κυρίως στην αγορά της Πορτογαλίας.