Πορτογαλία: Ελληνικά κρασιά μόνο σε 2-3 ελληνικά εστιατόρια – Μηδενικές εξαγωγές

Πορτογαλία: Ελληνικά κρασιά μόνο σε 2-3 ελληνικά εστιατόρια – Μηδενικές εξαγωγές

Η πορτογαλική αγορά είναι σχεδόν παρθένο έδαφος για τα ελληνικά κρασιά, τα οποία διατίθενται μόνον στα 2-3 ελληνικά εστιατόρια της χώρας.

Περιστασιακά διατίθενται επίσης ελληνικά κρασιά στα σούπερ μάρκετ των πολυκαταστημάτων El Corte Inglês, που απευθύνονται σε πληθυσμιακές ομάδες με υψηλότερο εισόδημα και διαθέτουν την μεγαλύτερη ποικιλία εισαγόμενων προϊόντων τροφίμων και ποτών στην χώρα. Εξάλλου, η Πορτογαλία έχει σημαντική παράδοση στην παραγωγή οίνων, με αποτέλεσμα εγχωρίως να προτιμώνται και να καταναλώνονται κυρίως πορτογαλικά κρασιά.

Το 2014 οι εισαγωγές κρασιών ανήλθαν σε 120 εκ.ευρώ, μειωμένες κατά 2% έναντι του 2013. Ο βασικός προμηθευτής κρασιών είναι η Ισπανία, με ποσοστό 75% επί του συνόλου των εισαγωγών, και ακολουθεί η Γαλλία (11%), η Ιταλία (8%) και η Γερμανία (2%). Οι εισαγωγές από την Ελλάδα είναι μηδενικές και οι λίγες ελληνικές ετικέτες που κυκλοφορούν εισάγονται από την Ισπανία ή την Γερμανία.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η προώθηση ελληνικών κρασιών στην πορτογαλική αγορά είναι ζήτημα που απαιτεί στρατηγική και προγραμματισμό, πραγματοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των προϊόντων, συμμετοχή σε εκθέσεις, κλπ.