Πορτοκάλια-Μανταρίνια: Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας

Πορτοκάλια-Μανταρίνια: Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας

Η σωστή εμπορία πορτοκαλιών και μανταρινιών προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση των παρακάτω προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία:

α) τήρηση των ελάχιστων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

β) μη χρήση χρωστικών ή άλλων ουσιών που μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των καρπών και την περιεκτικότητα σε χυμό και σε αναλογία σακχάρων προς οξέα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ωρίμανσής των (όχι ξινά) αλλά και της προσοχής επί των μετασυλλεκτικών χειρισμών σε αποπρασινισμένους καρπούς η μεταφορά τους να γίνεται με ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέσα μεταφοράς.

γ) σε περίπτωση χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών μέσων συσκευασίας (κλούβες) να διασφαλίζεται ότι πλένονται-απολυμαίνονται, καθαρίζονται και αφαιρούνται τυχόν προγενέστερες ετικέτες σήμανσης.

δ) σωστή σήμανση με:

  • στοιχεία συσκευαστή/τυποποιητή
  • μητρώου GR ,προϊόντος και ποικιλίας
  • καταγωγής και κατηγορίας, μέγεθος κλπ προϊόντος
  • ένδειξης χρήσης συντηρητικών και αριθμός παρτίδας

ε) υποχρεωτική αναγγελία για όλα τα φορτία τόσο αυτά που αποστέλλονται σε άλλα Κράτη μέλη της Ε.Ε ή εξάγονται προς τρίτες χώρες.