Πώς κυμάνθηκε η τιμή του γάλακτος στην Ε.Ε την περίοδο 2010-2018

Πώς κυμάνθηκε η τιμή του γάλακτος στην Ε.Ε την περίοδο 2010-2018

Σημαντικές διακυμάνσεις σημειώθηκαν στη τιμή του γάλακτος τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η τάση αύξησης της τιμής του γάλακτος ανατράπηκε τα έτη 2015 και 2016 όπου σημειώθηκε κατακόρυφη μείωσή της. Το 2017 υπήρξε σημαντική ανάκαμψη της τιμής  ωστόσο δε συνεχίστηκε το 2018, όπου και σημειώθηκε νέα μείωση ( -3,7%).

Οι σημαντικότερες μειώσεις στη τιμή του γάλακτος το 2018 σημειώθηκαν στη Γερμανία (-6,3%), στις Κάτω Χώρες (-7,8%) και στην Ιρλανδία (-6,6%).

Μείωση, αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό από τη μέση τιμή, σημειώθηκε στη Γαλλία (-1,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (-0,4%) και την Ιταλία (-1,8%).