Πώς να αναγνωρίζετε τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα

Πώς να αναγνωρίζετε τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα

Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα

  • Να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Η ετικέτα να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά).
  • Να αναγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις στην Ελληνική γλώσσα.
  • Να αναφέρεται ότι πρόκειται για Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο, κλπ., καθώς επίσης και οι επιβλαβείς οργανισμοί που καταπολεμά.

Πωλούνται μόνον από επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

  • Μόνον καταστήματα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα επιτρέπεται να πωλούν γεωργικά φάρμακα. Ζήτησε συμβουλές για τη χρήση του.

Ζητάτε πάντα τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης

  • Το τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης τεκμηριώνει την νόμιμη αγορά των προϊόντων.
  • Ελέγξτε ότι στο τιμολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρμακο που αγοράσατε.

Να είστε προσεκτικοί όταν τα γεωργικά φάρμακα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα ίδια γεωργικά φάρμακα

  • Τα παράνομα αγνώστου ποιότητας γεωργικά φάρμακα, είναι πάντα πολύ φθηνότερα όλων των νόμιμων. Μπορούν ωστόσο να καταστρέψουν την καλλιέργειά σου γιατί κανείς δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε αμέσως στις τοπικές αρχές. Τα παράνομα γεωργικά φάρμακα τιμωρούνται με πρόστιμά, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.

Διαβάστε επίσης:

11+1 υποχρεώσεις του επαγγελματία χρήστη γεωργικού φαρμάκου

Οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση των ζιζανιοκτόνων