Πως θα βελτιωθεί η σήμανση των βιολογικών προϊόντων της Ε.Ε.

Πως θα βελτιωθεί η σήμανση των βιολογικών προϊόντων της Ε.Ε.

ΒΙΝΤΕΟ

Ο γερμανός Martin Häusling είναι ο υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Μας αναλύει την πρόταση του ΕΚ  για τη θέσπιση νέων κανόνων ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία της σήμανσης των βιολογικών τροφίμων της ΕΕ.

Παρακολουθήστε το βίντεο: