λαχανικα

Πόσα φρούτα και λαχανικά τρώτε καθημερινά;

Μόνο το 12% των Ευρωπαίων καταναλώνει καθημερινά τις συνιστώμενες μερίδες φρούτων και λαχανικών. Αντίθετα, το 33% του πληθυσμού στην Ε.Ε δεν συμπεριλαμβάνει στην καθημερινή του διατροφή φρούτα και λαχανικά, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat. 

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η υψηλότερη ημερήσια κατανάλωση καταγράφεται στην Ιρλανδία (33% του πληθυσμού), την Ολλανδία (30%), τη Δανία (23%) και τη Γαλλία (20%).

Η χαμηλότερη εντοπίζεται στη Ρουμανία, όπου μόνο το 2% του πληθυσμού καταναλώνει τις συνιστώμενες μερίδες φρούτων και λαχανικών, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία (και οι δύο 5%) και την Αυστρία (6%).

Η ημερήσια πρόσληψη φρούτων και λαχανικών από τις γυναίκες είναι υψηλότερη από εκείνη των ανδρών: κατά μέσο όρο, το 58% των γυναικών ανέφεραν ότι καταναλώνουν 1 έως 4 μερίδες σε σύγκριση με το 51% των ανδρών. Το ίδιο ίσχυε και για την ημερήσια πρόσληψη 5 μερίδων και άνω (15% έναντι 10%).

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες ανέφεραν ότι παραλείπουν εντελώς την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (39% έναντι 27%).