Πόσες αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το 2014

Πόσες αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το 2014

Τη φετινή αντιπυρική περίοδος, όπως σημειώνεται σε αναφορά του Ανδριανού Γκουρμπάτση, αντιστράτηγος – υπαρχηγός Π.Σ. οι καιρικές συνθήκες ήταν σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά ταύτα, και κάτω υπό τις ανωτέρω ευνοϊκές για τις πυροσβεστικές δυνάμεις καιρικές συνθήκες, μπορεί μεν να εκδηλώθηκαν λιγότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, όπως ήταν φυσιολογικό, όμως δεν κατέστη δυνατόν να αποτραπεί ο μεγάλος αριθμός καμένων αγροτοδασικών εκτάσεων.

Ειδικότερα από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 30ή Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΣ, αν και εκδηλώθηκαν συνολικά (5.823) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ποσοστό μικρότερο κατά 40,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2013, το οποίο είχαν εκδηλωθεί το ίδιο ως άνω διάστημα συνολικά (8.179) δηλαδή λιγότερες πυρκαγιές κατά (2.356), οι καμένες εκτάσεις δεν ήταν καθόλου αμελητέες.

Πιο συγκεκριμένα μόνον από τις (45) μεγαλύτερες πυρκαγιές, σύμφωνα με το European Forest Fire Information System (EFFIS), κάηκαν (164.420) στρέμματα, ενώ ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις 200.000 καμένες εκτάσεις αν σε αυτές προστεθούν οι συνολικά καμένες εκτάσεις από τον προαναφερόμενο συνολικό αριθμό πυρκαγιών. Η δριμύτητα των πυρκαγιών εφέτος ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από το 2013, δηλαδή ήταν πιο καταστροφικές εφέτος.

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα, ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων ανά πυρκαγιά είναι (34,3) στρέμματα, ενώ το 2013, ήταν (26,5) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά.

Να σημειωθεί, ότι το έτος 2013, εκδηλώθηκαν συνολικά (10.196) αγροτοδασικές πυρκαγιές από τις οποίες κάηκαν συνολικά (270.919,1) στρέμματα.