Πόσο έχει μειωθεί η ελληνική παραγωγή βόειου κρέατος

Πόσο έχει μειωθεί η ελληνική παραγωγή βόειου κρέατος

Τα 35 τελευταία χρόνια η ελληνική παραγωγή βόειου κρέατος μειώθηκε κατά 40% και τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκαμψή της θα χρειαστούν αρκετό χρόνο για να ευοδώσουν, υπογραμμίζει σε σχετική μελέτη του ο επίκουρος καθηγητής, στο τμήμα κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Γιώργος Βαλεγράκης.

Η ετήσια εγχώρια παραγωγή βόειου κρέατος φτάνει σήμερα τους 50.000 τόνους.

Η κυριότερη αιτία μείωσης του αυτοεφοδιασμού της χώρας είναι, φυσικά, η μεγάλη πτώση του αριθμού εκτρεφομένων αγελάδων. Οι ντόπιες αγελάδες δεν ξεπερνούν σήμερα τις 180.000, όταν πριν μερικά χρόνια ανέρχονταν σε 250.000. Μάλιστα από αυτές οι 85.000 είναι γαλακτοπαραγωγές και επομένως χαμηλότερου κρεοπαραγωγικού δυναμικού.

«Μόνο μια αύξηση του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων κατά 250-300%, θα μπορούσε να καλύψει το υπόλοιπο των αναγκών της χώρας μας σε βόειο κρέας» που σήμερα ανέρχεται στους 150.000 τόνους ετησίως, σημειώνει ο κ. Βαλεγράκης.

Με μέσο βάρος σφαγίου τα 325 κιλά, για την πλήρη κάλυψη των εσωτερικών αναγκών απαιτείται ετήσια παραγωγή περίπου 460.000 μοσχαριών, που με τη σειρά της προϋποθέτει την ύπαρξη περίπου 575.000 αγελάδων.

Ο κ. Βαλεγράκης υποστηρίζει ότι για να αναπτυχθεί ο κλάδος θα πρέπει να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια σχετικά με τη χρήση γης από την κτηνοτροφία.

«Το σύστημα κοινόχρηστων βοσκοτόπων ή η βραχυχρόνια μίσθωσή τους, αποκλείει την προοπτική επενδύσεων για τη δημιουργία υποδομών και την εφαρμογή ενός προγραμματισμού της παραγωγής», τονίζει χαρακτηριστικά.

skai.gr