Πόσο μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 2.000 €

Πόσο μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 2.000 €

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας MSc

Με σκοπό την τήρηση των ετήσιων ανωτάτων ορίων για τη χρηματοδότηση των δαπανών της αγοράς και των άμεσων ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή το μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των ισχυόντων ετήσιων ανώτατων ορίων.

Ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας εφαρμόζεται μέσω της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων ύψους άνω των 2.000 € που χορηγούνται στους γεωργούς κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

Για το ημερολογιακό έτος 2015 οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 2.000 € σχεδιάζεται να μειωθούν κατά ποσοστό αναπροσαρμογής 1,393041 %.

Παράδειγμα: Δικαιούχος άμεσων ενισχύσεων συνολικού ποσού 3.000 €  για το έτος 2015 θα λάβει τελικά το ποσό των 2.958 € περίπου. (μείωση 42 €)

Μέσω του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας δημιουργείται αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα και την παροχή πρόσθετης στήριξης του κλάδου σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι θεωρούνται ενεργοί αγρότες; – Μια σημαντική τροποποίηση της τελευταίας στιγμής

Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων: Το Τέλος χωρίς … τέλος

Νέοι αγρότες και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. – Τι έχει αλλάξει.