Το ποσό της συνδεδεμένης στήριξης στα ζαχαρότευτλα

Το ποσό της συνδεδεμένης στήριξης στα ζαχαρότευτλα

Η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για το 2015 είναι 4.604,48 εκτάρια γεγονός που σημαίνει ότι υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (13.367 εκτάρια)

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 530 €/εκτάριο.