Πόσο θα πληρώσετε για τον ΕΛ.Γ.Α. το 2019

Πόσο θα πληρώσετε για τον ΕΛ.Γ.Α. το 2019

Για τη χορήγηση οποιασδήποτε αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής ενίσχυσης ο κάθε αγρότης θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος δηλαδή να έχει εξοφλήσει την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ο αγρότης επιλέγει τον τρόπο καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς:

  • είτε πληρώνοντας απευθείας στο Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς.
  • είτε μέσω εξουσιοδότησης του ΕΛΓΑ με χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού.

Αν ο ΕΛ.Γ.Α. δεν εισπράξει το ποσό της εισφοράς, με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους, το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς θα βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. και θα εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Υπολογισμός της εισφοράς

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά στη φυτική παραγωγή υπολογίζεται σε ποσοστό επί της ασφαλιζόμενης αξίας ως εξής:

  • 1,5% για τις ελαιοκαλλιέργειες,
  • 2% για τις φιστικιές,
  • 4% για τις λοιπές καλλιέργειες,
  • 1,5% για τις καλλιέργειες υπό υψηλή κάλυψη και
  • 0,5% για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Στο ζωικό κεφάλαιο η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 0,75 % επί της ασφαλιζόμενης αξίας.

Δείτε την ασφαλιζόμενη αξία και την ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό/ΠΕ και την ασφαλιζόμενη αξία και ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά Είδος, Κατηγορία και ηλικία Ζωικού κεφαλαίου όλης της Χώρας για το έτος 2019 στο Παράρτημα ΙΙΙ (σελ 11) εδώ.