Πότε ξεκινάει η εμπορία των χριστουγεννιάτικων δένδρων

Πότε ξεκινάει η εμπορία των χριστουγεννιάτικων δένδρων

Υπεγράφη η απαραίτητη απόφαση για την υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση των δενδρυλλίων στη χώρα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τα φετινά Χριστούγεννα.

Τα δέντρα αυτά, ελάτης κατά κύριο λόγο, φυτεύονται στην πλειονότητά τους σε ιδιόκτητα αγροκτήματα παραγωγών, ακριβώς για το λόγο της εμπορίας τους κατά την εορταστική περίοδο και δεν προέρχονται από φυσικά δάση ελάτης.

Με τη φετινή απόφαση ως ημερομηνία έναρξης της διακίνησης ορίζεται η Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ενώ ως λήξης παραμένει, όπως είναι λογικό, η Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα, φέτος, από ιδιόκτητα αγροκτήματα θα διακινηθούν:

  • 78.422 δέντρα ελάτης
  • 1.560 δενδρύλλια πεύκης
  • 1.000 δενδρύλλια ψευδοτσούγκας
  • 330 δενδρύλλια ελάτης-ερυθρελάτης
  • 200 δενδρύλλια κυπαρισσιού

Εκτός των Καλλιεργούμενων Χριστουγεννιάτικων Δέντρων, που είναι κατά κύριο λόγο τα δέντρα για τα οποία υπάρχει εμπορία στη χώρα, δίνεται η δυνατότητα απόληψης για χρήση τους κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο:

  • 27.030 ελάτων από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεμάχια που υπόκεινται σε δενδροκομική περιποίηση
  • 4.671 ελάτων από ιδιόκτητους αγρούς όπου υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δέντρων και ελάτης (πχ φουντουκώνες, κερασώνες κτλ.)
  • 1.500 ελάτης από διακατεχόμενα δάση
  • 1.220 ελάτων από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς,
  • κλάδων αρκουδοπούρναρων, ίταμου, ελάτης, κουμαριάς, μυρτιάς, ιξού και βολοφύτων ελάτης