Που διαθέτει το προϊόν του ο Γερμανός παραγωγός φρέσκων λαχανικών

Που διαθέτει το προϊόν του ο Γερμανός παραγωγός φρέσκων λαχανικών

Σύμφωνα με συμπεράσματα μελέτης με θέμα την παραγωγή και εμπορία φρέσκων λαχανικών στη Γερμανία για την χρονική περίοδο 2012 – 2014, τα κανάλια διάθεσης των γερμανικά παραγόμενων φρέσκων λαχανικών είναι:

 • Απευθείας πώληση από τον παραγωγό στο χονδρέμπορα (40% επί συνόλου παραγωγής)
 • Πώληση από τον παραγωγό απευθείας προς τη μεταποιητική βιομηχανία με μερίδιο 28%-29%.
 • Διάθεση των παραγόμενων προϊόντων από συνεταιρισμούς με 24% – 27% προς το χονδρεμπόριο.
 • Απευθείας διάθεση από τον παραγωγό στον καταναλωτή κατέχει το 3% – 4% της συνολικής παραγωγής.

Ο τελικός καταναλωτής προμηθεύεται φρέσκα λαχανικά μέσω:

 • καταστημάτων discounter το 41,1%
 • παραδοσιακών super markets το 28,9%
 • σίτισης εκτός σπιτιού (καντίνες, εστιατόρια κλπ) το 20,2%
 • λαϊκών αγορών το 3,6% ,
 • απευθείας από τον παραγωγό το 3% – 4% ,
 • εξειδικευμένων καταστημάτων το το 1,4%
 • από λοιπά κανάλια διανομής το 2,2% .

Συνολικά το 70% των φρέσκων λαχανικών διατίθεται στον τελικό καταναλωτή μέσω του λιανεμπορίου.

Οσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο η Γερμανία είναι καθαρός εισαγωγέας. Ο μέσος βαθμός κάλυψης των αναγκών της από ίδια παραγωγή ανέρχεται στο 37%, αν και παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη διακύμανση ανάλογα με το είδος του λαχανικού. Για παράδειγμα το 80% των καταναλισκόμενων σπαραγγιών προέρχεται από ίδια παραγωγή ενώ το 98% της καταναλισκόμενης πάπρικας εισάγεται.

Τα βασικότερα εισαγόμενα λαχανικά είναι οι ντομάτες, τα αγγούρια και η πάπρικα. Βασικές χώρες – προμηθευτές της Γερμανίας σε φρέσκα λαχανικά είναι οι χώρες της ΕΕ με την Ολλανδία και την Ισπανία να κατέχουν ηγετικές θέσεις.