καιρος1

Πρακτική Αγρομετεωρολογία

Δείτε παρακάτω τη Δομή του Σεμιναρίου

Οι καιρικές συνθήκες είναι καθοριστικές για την επιβίωση και την παραγωγή των καλλιεργειών αφού επηρεάζουν άμεσα το βιολογικό κύκλο των φυτών, τη διαθεσιμότητα σε θρεπτικά στοιχεία και νερό και την ανάπτυξη των εχθρών τους. Η ιδιαιτερότητα των ατμοσφαιρικών συνθηκών είναι ότι δεν είναι δυνατό να παρέμβει ο άνθρωπος σε μεγάλη κλίμακα και να τις τροποποιήσει. Μπορεί όμως να τις προβλέψει με υψηλές πιθανότητες επιτυχίας και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η ενότητα αυτή εστιάζει κυρίως σε φαινόμενα όπως το χαλάζι, ο παγετός και οι καταιγίδες.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε αγρότες και γεωπόνους που ασχολούνται με καλλιέργειες κάθε είδους (δενδρώδεις, αροτραίες, κηπευτικά κ.λπ.) και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις διαδικασίες που δημιουργούν τις δυσμενείς για τις καλλιέργειες καιρικές συνθήκες και να γνωρίζουν τους τρόπους προφύλαξης από αυτές.

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις συνθήκες που δημιουργούν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τις καλλιέργειες.
 • Να γνωρίζουν τις συνέπειες αυτών των καιρικών συνθηκών στις καλλιέργειες (μηχανικές βλάβες, παθογόνα κ.λπ.)
 • Να επιλέγουν τις περιοχές εκείνες που είναι κατάλληλες για την κάθε καλλιέργεια ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες εμφάνισης των ανεπιθύμητων καιρικών φαινομένων.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και μεθόδους για να προβλέψουν την εκδήλωση αυτών των φαινομένων.
 • Να γνωρίζουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους προστασίας από φαινόμενα αυτά.

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητα 1η

 • Δομή της ατμόσφαιρας.

 • Κλιματικά στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τις καλλιέργειες.
 • Σημασία της παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών παραμέτρων στην αγροτική παραγωγή.

Ενότητα 2η

 • Καταιγίδες

-Ανάλυση του φαινομένου και επιπτώσεις.

-Μέτρα προφύλαξης και προστασίας.

 • Χαλάζι

-Ανάλυση του φαινομένου και επιπτώσεις.

-Δυνατότητες πρόβλεψης, μέτρα  προφύλαξης και προστασίας.

 •  Παγετός

-Ανάλυση του φαινομένου και γεωμετρικά χαρακτηριστικά που το ευνοούν.

-Πρόβλεψη εμφάνισης του παγετού και δυνατότητες αντιμετώπισης του.

Ενότητα 3η

 

 • Γρήγορες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν.
 • Τεχνολογικές εξελίξεις και αυτοματισμοί σχετικά με την προειδοποίηση και την προστασία.
 • Νέες απειλές για την γεωργία που σχετίζονται με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ