Πράσινο Φύλλο της Ευρώπης – Μια νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε.

Πράσινο Φύλλο της Ευρώπης – Μια νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε.

Μια νέα πρωτοβουλία, Πράσινο Φύλλο της Ευρώπης, θα αναγνωρίσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν πόλεις και κωμοπόλεις μεσαίου μεγέθους για να αναβαθμίσουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν οι πολίτες τους. Η όλη ιδέα είναι να δοθεί μια ευκαιρία στις μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που χαρίζει, από το 2010, το βραβείο Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης στις μεγαλύτερες πόλεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη σε ένα αίτημα των μικρότερων πόλεων όλης της Ευρώπης, ενθαρρύνει αυτές τις πόλεις και κωμοπόλεις, που έχουν στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, να υποβάλουν υποψηφιότητα για το νέο Πράσινο Φύλλο της Ευρώπης, έναν τίτλο που απευθύνεται στους μικρότερους δήμους και καταδεικνύει την ισχυρή δέσμευση υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και του καλύτερου περιβάλλοντος. Το πρώτο βραβείο αναμένεται να απονεμηθεί τον Ιούνιο του 2015.

Από τις Πράσινες Πρωτεύουσες στο Πράσινο Φύλλο

Το Πράσινο Φύλλο αποτελεί συνέχεια της επιτυχίας του ετήσιου βραβείου για την Πράσινη Πρωτεύουσα, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από το 2010 και μετά, προσφέροντας αναγνώριση σε εξέχουσες περιβαλλοντικές επιδόσεις και ενθαρρύνοντας τις πόλεις να αναλάβουν δράση ως «πράσινοι πρεσβευτές» και να μεταδώσουν τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη τους στο πλαίσιο του αγώνα για καλύτερο αστικό περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα για τους νικητές περιλαμβάνουν μεγάλη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, επακόλουθη τόνωση του τουρισμού και των επενδύσεων, ευκαιρίες για αδελφοποίηση με άλλες πόλεις, και συνεργασίες με επιχειρήσεις. Και οι δύο τίτλοι προάγουν την περαιτέρω περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την υπερηφάνεια για την ιδιότητα του πολίτη, μέσα από την επιβράβευση πόλεων για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και τη δέσμευσή τους υπέρ της πράσινης ανάπτυξης.

Η υποβολή αιτήσεων για το Πράσινο Φύλλο 2015 έχει ξεκινήσει.

dasarxeio.com