Πράσινο Ταμείο: Παράταση έως 26 Ιουνίου για την υποβολή προτάσεων

Πράσινο Ταμείο: Παράταση έως 26 Ιουνίου για την υποβολή προτάσεων

Παράταση μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020 δόθηκε για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2019» του Πράσινου Ταμείου μετά από αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Σκοπός της παράτασης είναι να εξασφαλίσουν όλοι οι δήμοι της χώρας την αναγκαία χρονική διευκόλυνση ώστε να υποβάλουν ώριμες προτάσεις για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η 8η Μαΐου 2020.

Μετά τη λήξη της πρόσκλησης, θα ακολουθήσει δεύτερη με τους ίδιους όρους όπως προβλέπεται στο Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Οι δικαιούχοι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια από τις δύο προσκλήσεις θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας των αντίστοιχων μελετών. Κάθε δικαιούχος δήμος θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση σε μόνο μία εκ των δύο προσκλήσεων.