Προέκταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προέκταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Την ίδρυση «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» αποφάσισαν από κοινού το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το Κέντρο θα αποτελεί προέκταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και θα απευθύνεται προς όλους του πολίτες της Περιφέρειας. Τόσο τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας π.χ. φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, αλλά και επιστήμονες από άλλες χώρες θα μπορούν να εκπονούν ερευνητικές-πειραματικές εργασίες, πρακτική άσκηση ή να υλοποιούν συνεργασίες στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Γ.Π.Α.

Επίσης, το κέντρο αφορά φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και νέους επιστήμονες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σύντομους κύκλους μαθημάτων στο πλαίσιο θερινών ή χειμερινών σχολείων, καθώς και γεωπόνους, διατροφολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες που επιθυμούν είτε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροτροφικού τομέα, είτε να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους.

Επιπροσθέτως το Κέντρο απευθύνεται σε νέους ανέργους, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση στα πλαίσια προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης», σε φορείς όπως επιμελητήρια, επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις και ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να διοργανώνουν επιστημονικές ή επαγγελματικές συναντήσεις.

Επιπλέον, το Κέντρο απευθύνεται σε πολίτες που ενδιαφέρονται για καλλιέργειες, παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων, γαστρονομία, διατροφή ή αγροτουρισμό και χρειάζονται συμβουλή και υποστήριξη από την Περιφέρεια ή το Πανεπιστήμιο.

Το «Κέντρο Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» θα προσφέρει εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο στα αντικείμενα των γεωπονικών επιστημών, θα συνδέει τα αποτελέσματα της έρευνας προς όφελος της ανάπτυξης της Περιφέρειας, θα παρέχει επιστημονική στήριξη και τεχνική βοήθεια στην προώθηση καινοτομιών στον αγροτροφικό τομέα, καθώς και τεχνική βοήθεια σε θέματα σχεδιασμού σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και γενικότερα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτροφικού τομέα της χώρας.

Το Κέντρο θα στεγαστεί στις παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην πόλη Αλιάρτου Βοιωτίας και την χρηματοδότηση κατασκευής του, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας.