Συνέχεια στο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Συνέχεια στο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης κάδων οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιεί ο δήμος Αθηναίων και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση των βιοαποβλήτων στην Αθήνα.

Ήδη έχουν διατεθεί 350 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε κατοίκους και σχολεία του δήμου Αθηναίων, μετά από σχετική πρόσκληση που απευθύνθηκε από την ιστοσελίδα του δήμου Αθηναίων .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην τηλεφωνική γραμμή 2103402478, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του σχετικού κάδου, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι το εγχείρημα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.