Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών χρηματοδοτεί συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών χρηματοδοτεί συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών

Νέο πιλοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ενίσχυσης συνεταιρισμών, ομάδων και συλλόγων αγροτών θα υλοποιήσει ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή», με στόχο να επεκτείνει τις δράσεις της στηρίζοντας αναπτυξιακά αγροτικά προγράμματα στην Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης, μάρκετινγκ, η απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού κ.ά., χρηματοδοτώντας αναπτυξιακές δράσεις σε ποσοστό έως 100%, με ανώτερο όριο χρηματοδότησης το ποσό των 10.000 ευρώ.

Η δράση θα ξεκινήσει πιλοτικά στις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ανταποδοτικά θα ζητηθεί από τις ομάδες των παραγωγών που θα χρηματοδοτηθούν, να διαθέσουν το 10% της αξίας της ενίσχυσης σε είδος από την παραγωγή τους, προκειμένου να δοθεί ως δωρεά σε ένα τοπικό ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας. Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη της βοήθειας θα είναι διπλά, τόσο για τις ομάδες των παραγωγών όσο και για τις τοπικές κοινωνίες και τα κοινωνικά ιδρύματα που λειτουργούν σε αυτές.

Αγροτική βοήθεια

«Με το νέο πρόγραμμα, η “Αποστολή” εισέρχεται σ’ ένα νέο τομέα, αυτόν της αγροτικής αναπτυξιακής βοήθειας, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγής των επωφελούμενων αγροτών και ταυτόχρονα στην αύξηση του εισοδήματός τους» τόνισε ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δήμτσας.

Το νέο πρόγραμμα είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος GIVE FOR GREECE II, χρηματοδοτείται από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, με τη στήριξη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ελληνοαμερικανικών ιδρυμάτων και Αμερικανών πολιτών. Βασικός χρηματοδότης του προγράμματος είναι το ίδρυμα «The Jaharis Family Foundation» και πολλά ελληνοαμερικανικά ιδρύματα, όπως The Hellenic Initiative (THI), The John G. Rangos Sr. Family Foundation, The Styliades Hellenic Orthodox Foundation, The John C. Kulis Charitable Foundation, The Greek Orthodox Ladies Philoptochos Society, The American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA), The Pancretan Association of America, The Kallinikeion Foundation, The Gerondelis Foundation και The Chios Society.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ