Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας – Ένα βήμα ΠΡΙΝ την Αίτηση

Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας – Ένα βήμα ΠΡΙΝ την Αίτηση

Δεν είναι λίγες φορές που παραγωγοί δαπανούν αρκετά χρήματα με την ελπίδα να ενταχθούν σε κάποιο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης, χωρίς καν να γνωρίζουν εάν πληρούν έστω τα βασικά κριτήρια ένταξης.

Ακόμα όμως και αυτοί που πληρούν τα βασικά κριτήρια ένταξης, θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα παρακάτω και να εκτιμήσουν με βάση την ατομική τους μοριοδότηση πόσες πιθανότητες έχουν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης.

Μόνο εαν κατέχουν την παραπάνω γνώση οι παραγωγοί μπορούν να αποφασίσουν σωστά εαν αξίζει τελικά να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δαπάνη για την υποβολή αίτησης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά με σκοπό την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών ολόκληρης της χώρας.

Το εργαλείο εκτίμησης μοριοδότητης που δημιούργησαν οι γεωπόνοι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παραγωγό να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για τις πιθανότητες ένταξης στο Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας.

Οι παραγωγοί που έχουν καλές πιθανότητες ένταξης, μπορούν να μας αναθέσουν να υποβάλλουμε υπεύθυνα, έγκαιρα και ΔΩΡΕΑΝ την αίτησή τους.

Εαν έχεις καλές πιθανότητες ένταξης στο Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας, οι γεωπόνοι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν υπεύθυνα, έγκαιρα και ΔΩΡΕΑΝ την αίτησή σου.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 28 Μαρτίου 2019


  • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία
  • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Φόρμες για τον έλεγχο επιλεξιμότητας

ΔΡΑΣΗ 11.1.1 – Εαν τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια ΔΕΝ περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης συμπλήρωσε την ηλεκρονική φόρμα: ΕΔΩ

Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας - Μέτρο 11 - Δράση 11.1.1

Προσωπικά Στοιχεία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μη γράφετε greeklish

Στοιχεία επικοινωνίας
Γεωργική Εκμετάλλευση

Αφορούν τα στοιχεία των αιτούμενων προς ένταξη αγροτεμαχίων.

Υποβάλατε Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια το 2018 ;

Συμπληρώστε τη συνολική έκταση σε στρέμματα ΟΛΩΝ των αγροτεμαχίων που δηλώσατε στην ΕΑΕ 2018

Συμπληρώστε τα συνολικά στρέμματα των αγροτεμαχίων που θέλετε να εντάξετε στο Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας

Αναφέρετε το είδος/τα είδη καλλιέργειας που υπάρχει/υπάρχουν στα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια.

Η αιτούμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή NATURA, σε εθνικό πάρκο ή σε περιοχή υψηλής φυσικής αξίας;

Υπάρχει για τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018;

Η αιτούμενη έκταση είναι ήδη ενταγμένη ή έχει ενταχθεί στο παρελθόν σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ);

Μέχρι 100 λέξεις

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης. Συνιστούμε να ελέγχετε τα μηνύματα και στο φάκελο Ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

CAPTCHA
Please wait...

ΔΡΑΣΗ 11.2.1 – Εαν τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια περιλαμβάνονται ήδη σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης συμπλήρωσε την ηλεκρονική φόρμα: ΕΔΩ

Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας - Μέτρο 11 - Δράση 11.2.1

Προσωπικά Στοιχεία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μη γράφετε greeklish

Εγγραφή στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Στοιχεία επικοινωνίας
Γεωργική Εκμετάλλευση

Αφορούν τα στοιχεία των αιτούμενων προς ένταξη αγροτεμαχίων.

Υποβάλατε Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια το 2018 ;

Συμπληρώστε τη συνολική έκταση σε στρέμματα ΟΛΩΝ των αγροτεμαχίων που δηλώσατε στην ΕΑΕ 2018

Συμπληρώστε τα συνολικά στρέμματα των αγροτεμαχίων που θέλετε να εντάξετε στο Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας

Αναφέρετε το είδος/τα είδη καλλιέργειας που υπάρχει/υπάρχουν στα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια.

Η αιτούμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή NATURA, σε εθνικό πάρκο ή σε περιοχή υψηλής φυσικής αξίας;

Υπάρχει για τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018;

Συμπληρώστε το έτος της πρώτης σύμβασης του παλαιότερου ενταγμένου στο σύστημα αγροτεμαχίου με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Η αιτούμενη έκταση είναι ήδη ενταγμένη ή έχει ενταχθεί στο παρελθόν σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ);

Μέχρι 100 λέξεις

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης. Συνιστούμε να ελέγχετε τα μηνύματα και στο φάκελο Ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

CAPTCHA
Please wait...

Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:

  • αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή)
  • μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
  • όσπρια
  • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα