Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2014, 2015  και 2016»

Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2014, 2015 και 2016»

Ξεκινάει αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά τα έτη 2014-2015-2016 και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης. (Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2014-2015-2016»),

Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων (προκειμένου για νησιά μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων).

Δείτε τον πίνακα των επιλέξιμων πυρκαγιών στην παρακάτω Απόφαση:

Τα σχετικά έντυπα του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.loukidou@elga.gr, a.belesioti@elga.gr , a.spanou@elga.gr και a.papadopoulou@elga.gr ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής τους.