Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2016: Από παράταση σε παράταση

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2016: Από παράταση σε παράταση

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2016 οδήγησαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δώσει νέα παράταση τόσο για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων όσο και στην προσκόμιση του φυσικού φακέλου.

Έτσι, οι νέες ημερομηνίες είναι:

  • Οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι τη Δευτέρα, 16.1.2017.
  • Προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικείες ΔΑΟΚ, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.

Να σημειωθεί ότι η παράταση δεν αφορά την έκδοση νέων δικαιολογητικών. Η έκδοση δικαιολογητικών είχε προθεσμία έως της 23 Δεκεμβρίου.