Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2016: Ποιες καλλιέργειες/εκτροφές δίνουν μεγαλύτερη βαθμολογία

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2016: Ποιες καλλιέργειες/εκτροφές δίνουν μεγαλύτερη βαθμολογία

Σε προηγούμενο άρθρο μας παρουσιάσαμε αναλυτικά τόσο τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας όσο και τα κριτήρια βαθμολόγησης για το νέο Πρόγραμμα «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες.

Ένα σημείο που δεν έχει καθοριστεί είναι αυτό των κριτηρίων που θα θέσουν οι Περιφέρειες. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω ποιοι είναι οι τομείς προτεραιότητας που έχουν θέσει προς διαβούλευση οι Περιφέρειες με φθίνουσα βαθμολόγηση.

Περιφέρεια Αττικής

 • Κηπευτικά-Ανθοκομία
 • Σύκα-Φυστίκια-Αμπελουργία-Εσπεριδοειδή-Ελιά
 • Πτηνοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία
 • Μελισσοκομία
 • Μανιτάρια-Φαρμακευτικά/Αρωματικά φυτά

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ

Βορείου Αιγαίου

 • Ελαιοκαλλιέργεια – Μαστίχα – Αμπελουργία – Σιτηρών – Εσπεριδοειδών – Ζωοτροφών – Μελισσοκομίας – Οπωροκηπευτικών – Αιγοπροβατοτροφίας
 • Βοοτροφίας
 • Καλλιέργειας βρώσιμων οσπρίων
 • Πτηνοτροφία

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ή καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης
 • Αιγοπροβατοτροφία – Χοιροτροφία – Βοοτροφία – Αγελαδοτροφία
 • Υπαίθρια κηπευτικά – Σπαράγγια
 • Ελιές – Εσπεριδοειδή – Ροδιές – Ακτινίδια – Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες – Οινάμπελα – Κορινθιακή σταφίδα
 • Μελισσοκομία
 • Παραγωγή ζωοτροφών
 • Παραγωγή αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ – Αιγοπροβατοτροφία – Βοοτροφία
 • Οπωροκηπευτικά
 • Φακή – Φασόλια – Ρεβίθια – Λεβάντα – Ρίγανη – Κρόκος- Τσάι του βουνού – Βιομηχανικά τριαντάφυλλα
 • Εκτροφή γουνοφόρων ζώων
 • Χοιροτροφία – Πτηνοτροφία – Μελισσοκομία

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ

Περιφέρειας Ηπείρου

 • Aιγοπροβατοτροφία – Bοοτροφία – Πτηνοτροφία
 • Μελισσοκομία
 • Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά
 • Ακτινίδια
 • Εσπεριδοειδή
 • Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού για παραγωγή οίνων ΠΟΠ
 • Χοιροτροφία

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Αιγοπροβατοτροφία – Μελισσοκομία – Σηροτροφία
 • Βοοτροφία – Πτηνοτροφία – Χοιροτροφία – Κονικλοτροφία – Φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα – Ελιά – Αμπέλι – Αρωματικά φυτά – Βιομηχανικά φυτά (χωρίς ενεργειακές) – Οσπρια – Ρύζι – Κηπευτικά – Πατάτες – Σπαράγγι – Φράουλα – Ζωοτροφές (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα)

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ

Περιφέρεια Κρήτης

 • Αμπέλια – Οπωρώνες – Ξηροί καρποί – Εσπεριδοειδή – Ελιές – Κηπευτικά – Ανθοκομία
 • Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία – Χοιροτροφία – Πτηνοτροφία – Αρωματικά και Φαρμακευτικά

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Μελισσοκομία – Βοοτροφία
 • Οπωροκηπευτικά – Αιγοπροβατοτροφία – Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (σκληρό σιτάρι, λοιπά σιτηρά για την παραγωγή καρπού και καλλιέργειες για παραγωγή ζωοτροφών – Ελαιώνες – Οινάμπελα

Αναλυτικά η βαθμολογία εδώ