Πρόγραμμα Νέων Γεωργών: Ποιους αφορά – Ποσά ενίσχυσης – Περιοχές εφαρμογής

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών: Ποιους αφορά – Ποσά ενίσχυσης – Περιοχές εφαρμογής

Σπήλιος Λ. Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας – MSc Αγρομετεωρολογίας

Το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πολυδιαφημιζόμενο μέτρο σίγουρα «αγγίζει» πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Ποιους όμως αφορά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών έχει σκοπό να δώσει μια μικρή αλλά απαραίτητη ώθηση σε νέους ανθρώπους που θέλουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωργού ή του κτηνοτρόφου.

Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση που δίνεται δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για μια ολοκληρωμένη επένδυση σε μία γεωργική/κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Πρόκειται μόνο για ένα πριμ εγκατάστασης. Στη συνέχεια είτε με ίδια μέσα, είτε με αναζήτηση νέας χρηματοδότησης από προγράμματα (σχέδια βελτίωσης) ή δάνεια ο Νέος Γεωργός θα χρειαστεί να στηρίξει εκ νέου την επένδυσή του.

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών απευθύνεται δηλαδή σε συνειδητοποιημένους ανθρώπους που είτε από οικογενειακή παράδοση, είτε από ανάγκη, είτε για οποιονδήποτε άλλο δικό τους λόγο, τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους αποφασίζουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γεωργού/κτηνοτρόφου ως αρχηγοί της δικής τους εκμετάλλευσης.

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών είναι ιδανικό για αυτούς που θέλουν να ασκήσουν επαγγελματικά τη γεωργική δραστηριότητα και έχουν έτοιμη μια σημαντική αγροτική εκμετάλλευση να αναλάβουν από γονείς, συγγενείς κτλ, διαθέτουν όραμα να την αναπτύξουν, βεβαίως και τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια παίζουν σημαντικό ρόλο.

Ποιους ΔΕΝ αφορά;

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών, ΔΕΝ αφορά σε καμία περίπτωση ανθρώπους που έχουν μια εξαρτημένη σχέση εργασίας, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ασκούν και βιοπορίζονται από μία οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και θέλουν να εξακολουθήσουν να την ασκούν.

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ΔΕΝ αφορά αυτούς που θέλουν να κάνουν άμεσα μια μεγάλη επένδυση στο γεωργικό χώρο, επειδή απλά διαβλέπουν μία πρόσκαιρη ευκαιρία.

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ΔΕΝ αφορά αυτούς που αμφιβάλλουν για το αν πρέπει να ξεκινήσουν μια ζωή στην ύπαιθρο.

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ΔΕΝ αφορά όσους έχουν στην κατοχή τους πολύ μικρό γεωργικό κλήρο και δεν έχουν τη θέληση ή τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη εκμετάλλευση με αγορά, μίσθωση χωραφιών ή εγκατάσταση μονάδων εντατικής εκμετάλλευσης (θερμοκήπια, στάβλους κτλ)

Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ΔΕΝ αφορά αυτούς που θέλουν να κάνουν μια αγροτική «αρπαχτή» για να «τσεπώσουν» μερικές χιλιάδες ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία του μέτρου

Ύψος ενίσχυσης

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος Νέος Γεωργός  ανέρχεται στα 17.000 ευρώ.

Το ποσό μπορεί να αυξηθεί εάν ο Νέος Γεωργός ασχοληθεί με τον τομέα της κτηνοτροφίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ και συνολικά ανέρχεται στα 19.500 ευρώ.

Επιπλέον 2.500 ευρώ θα λάβουν και όσοι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί κατοικούν σε:

 • Ορεινή περιοχή ή
 • Μειονεκτική περιοχή ή
 • Νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους

Άρα, τα ποσά των ενισχύσεων που δύνανται να δοθούν είναι:

17.000 ευρώ

19.500 ευρώ

22.000 ευρώ

Παράδειγμα 1ο: Νέος Γεωργός κατοικεί σε ορεινή περιοχή και ασχολείται με την αιγοπροβατοτροφία. Θα λάβει τη μέγιστη ενίσχυση των 22.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο: Νέος Γεωργός κατοικεί σε ημιορεινή περιοχή και ασχολείται με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών. Θα λάβει ενίσχυση 19.500 ευρώ.

Παράδειγμα 3ο: Νέος Γεωργός κατοικεί σε πόλη (εκτός  Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής)και ασχολείται με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών. Θα λάβει ενίσχυση 17.000 ευρώ.

Διαδικασία χρηματοδότησης

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται στον δικαιούχο Νέο Γεωργό σε τουλάχιστον 2 δόσεις.

Η 1η δόση μπορεί να φθάσει στο 70%  του συνολικού ποσού ενίσχυσης. Αν για παράδειγμα ο Νέος Γεωργός δικαιούται ενίσχυση 22.000 ευρώ, θα λάβει άμεσα (1η δόση) 15.400 ευρώ.

Για όσους δικαιούνται 17.000 η 1η δόση θα φθάνει στα 11.900 ευρώ, ενώ σε όσους το ποσό της ενίσχυσης είναι 19.500 ευρώ θα λάβουν στην 1η δόση 13.650 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

1. Οι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).

Για το λόγο αυτό θα πρέπει όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών να υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 15 Ιουνίου.

2. Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη.

Για την εγγραφή στο  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ο νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει:

 • να μην ασκεί μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λ.π.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ).
 • να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ

3. Έχουν ηλικία έως και 40 ετών

4. Έχουν μόνιμη κατοικία σε περιοχή εφαρμογής του Μέτρου

Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος

Το  σύνολο των Νομών της Ελλάδας εκτός των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Ειδικότερα:

 • Για το Νομό Θεσσαλονίκης, εφαρμόζεται εκτός μεγάλου αστικού κέντρου (Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης).
 • Για το Νομό Αττικής, εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων (στους οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας) καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με σημαντική γεωργική έκταση (στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες των οποίων οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις είναι πάνω από 31% της συνολικής έκτασης)*.

Untitled-6Untitled-7

Untitled-8

5. Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση) 8.000 € έως μέγιστη 100.000 €.

Τυπική απόδοση: η ακαθάριστη αξία παραγωγής που αντιστοιχεί στη μέση κατάσταση μιας συγκεκριμένης περιοχής για κάθε κλάδο παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα για την τυπική απόδοση με παραδείγματα εδώ.

6. Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

7. Να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας 4 ετών.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να ξεκινήσει να υλοποιείται εντός 9 μηνών από την έγκριση.

Δράσεις που μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά είναι:

 • Αύξηση της έκτασης ή του ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου (για παράδειγμα απόκτηση γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου),
 • Υλοποίηση επενδύσεων (για παράδειγμα αγορά εξοπλισμού, δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων),
 • Υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων οικονομικού, τεχνολογικού ή οργανωτικού εκσυγχρονισμού (για παράδειγμα συμμετοχή σε κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες πιστοποίησης),
 • Συμμετοχή σε συλλογικές ενέργειες προώθησης ή επενδύσεις.

8. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης) καθώς και την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη.

Κριτήρια Βαθμολόγησης

Περισσότερες πιθανότητες να ενταχθούν στο Μέτρο έχουν όσοι συγκεντρώσουν  υψηλή βαθμολόγηση σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας,
 • συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα,
 • εισοδηματικά κριτήρια,
 • χαρακτηριστικά περιοχών,
 • χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης,
 • προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές συνθήκες.

Για πρώτη φορά η διαχείριση του μέτρου των Νέων Γεωργών εκχωρείται στις Περιφέρειες με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ικανότητες και αναπτυξιακές στρατηγικές.

Διαβάστε περισσότερα για τα κριτήρια βαθμολόγησης με παραδείγματα εδώ