Πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατ. € για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατ. € για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πενταετές πρόγραμμα γεωργικής έρευνας για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών σε καλλιέργειες: ελιά, καρυδιά, άμπελο, κερασιά, κριθάρι, μηλιά, υβρίδιο λεμονιά λιμεττία, πορτοκαλιά, ρεβίθι, ρίγανη, τομάτα και σκληρό σιτάρι, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ θα υλοποιήσει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στόχος του προγράμματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών με χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς οργανισμούς, αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες, που είναι υψίστης σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στη γεωργία, και παράλληλη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Το Υπουργείο αναμένει πολλά οφέλη από τη δημιουργία των νέων φυτικών ποικιλιών όπως:

  • Γεωργία μειωμένων εισροών και καλύτερη αξιοποίηση των λοιπών εισροών (άρδευση, λίπανση)
  • Αύξηση της παραγωγής
  • Διεύρυνση της εμπορικής περιόδου για τα τελικά προϊόντα
  • Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας
  • Αξιοποίηση εδαφών και περιοχών με οριακές κλιματικές συνθήκες
  • Οικονομική απεξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές γενετικού υλικού από το εξωτερικό
  • Δυνατότητα στη χώρα μας να γίνει εξαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού