Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας: Παράταση ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας: Παράταση ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Παράταση δόθηκε στην ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», μέχρι και την Τρίτη 28.02.2017.