Προγράμματα κρατικών ενισχύσεων: Παράταση προθεσμίας δηλώσεων

Καμία ανησυχία δεν χρειάζεται να έχουν οι παραγωγοί που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στα Προγράμματα  Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2018» και «Πυρκαγιές 2018».

Ο ΕΛΓΑ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα δοθεί νέα συμπληρωματική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης όταν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στα Δημοτικά καταστήματα.

Την περίοδο αυτή προτεραιότητα έχουν ΜΟΝΟ τα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού και η πιστή και αυστηρή τήρησή τους από ΟΛΟΥΣ.