Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς για την υλοποίηση Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε αγορές της ΕΕ και Τρίτων Χωρών, στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής, μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το τρέχον έτος, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου.

Από 1 Δεκεμβρίου 2015 ισχύει ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 1144/2014. Ο κανονισμός (ΕΚ) 3/2008 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Τα εν λόγω προγράμματα διάρκειας 1-3 ετών, είναι συγχρηματοδοτούμενα και ενισχύονται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 20% από εθνικούς και 30% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι αντιπροσωπευτικές στον τομέα τους Επαγγελματικές και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (επιχειρήσεις ιδιωτικές-συνεταιριστικές, Ομάδες Παραγωγών, Ν.Π.Δ.Δ. και  συμπράξεις ή ενώσεις αυτών).

Επιλέξιμα προϊόντα είναι τα νωπά  και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, ελιές, οίνοι ΠΟΠ & ΠΓΕ,  γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, μέλι κ.ά.

Δράσεις

Οι προωθητικές ενέργειες αφορούν κυρίως εκστρατείες ενημέρωσης, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, δημόσιες σχέσεις, ενημερωτικό υλικό,  επισκέψεις στη χώρα μας εμπορικών αντιπροσώπων κ.α.

Η τελική έγκριση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 2124039, 210 2124009, 210 212 4049, 210 2124008 και  210 2124033.

Διαβάστε επίσης:

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων