Προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. – Επιχορήγηση έως και 85%

Προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. – Επιχορήγηση έως και 85%

Το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το 2017 για τις προτάσεις προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Για τα «απλά» προγράμματα θα διατεθεί το ποσό των 85,5 εκατ. ευρώ και για τα «πολυπρογράμματα» 43 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 111 εκατ. ευρώ για το 2016, επισημαίνοντας τη στήριξη που παρέχεται στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί προγράμματα διαρκείας έως 3 ετών με σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

Για την χώρα μας η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 75-85%.

Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 20η Απριλίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να παρουσιάσει τις νέες προσκλήσεις υποβολής προγραμμάτων, διοργανώνει «Ημέρα Πληροφόρησης» για τους ενδιαφερόμενους, στις 31 Ιανουαρίου 2017, στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω web streaming και από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Οι προσκλήσεις για τα Προγράμματα, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για το καθεστώς προώθησης θα βρείτε εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα τηλέφωνα: 210 212 4039 – 4008 – 4521