Προγράμματα προώθησης φέτας: Η θέση της Διοίκησης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τους διαγωνισμούς

Αθανάσιος Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γεώργιος Καρέτσος, Πρόεδρος  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Στα δημοσιεύματα για τα προγράμματα προώθησης της Φέτας δεν απαντήσαμε άμεσα,  διότι οι διαγωνισμοί βρίσκονταν σε εξέλιξη και σε κρίσιμη φάση σε σχέση με τις, έτσι κι αλλιώς, ασφυκτικές ημερομηνίες για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο μπορούμε τώρα να αναφερθούμε στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν με αρκετά σαφή τρόπο και με σκοπό να επανέλθουμε αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Θα σταθούμε μόνο στην ουσία των ζητημάτων τα οποία έχουν τεθεί, σύμφωνα με αυτά που καταθέσαμε δημόσια στις 21/3/2018,  όπως επίσης και πρόσφατα στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και προς το ΥΠΑΑΤ.

Τα δυο προγράμματα προώθησης της φέτας, σε ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ (3,5 εκ. ευρώ) και σε Γαλλία – Ηνωμένο Βασίλειο – Γερμανία (3 εκ. ευρώ), υποβλήθηκαν πέρσι την Μεγάλη Πέμπτη 20/4/2017, ημέρα λήξης των προθεσμιών. Τις εν λόγω προτάσεις εισηγήθηκαν στη Διοίκηση του ΕΛΓΟ, περίπου ένα μήνα  πριν τη λήξη της προθεσμίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) και στελέχη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο ΣΕΒΓΑΠ πρότεινε να υποβληθούν από κοινού με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ οι προτάσεις, τις οποίες είχε προετοιμάσει μαζί του η εταιρεία SOPEXA. Επειδή χρονικά περιθώρια για διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή εταιρείας που θα συνέγραφε τις προτάσεις δεν υπήρχαν η υποβολή με αυτόν τον τρόπο ήταν μονόδρομος. Ο ΕΛΓΟ  – ΔΗΜΗΤΡΑ επίσης θα έπρεπε να αναλάβει και το κόστος της Εθνικής Συμμετοχής (1.270.385,75 €), διότι η προώθηση και προβολή της φέτας συμπεριλαμβάνεται από το νόμο στους σκοπούς του. Απαντήσαμε καταφατικά, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών και με την προϋπόθεση στην υποβολή των προτάσεων να συμμετέχουν όλοι οι φορείς που έχουν σχέση με την Φέτα.

Συγκαλέσαμε ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν:

1.    Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒ-ΓΑΠ)

2.     Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)

3.     Οικολογική Διαχείριση Προϊόντων, Παραπροϊόντων-Υποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ (Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ.)

4.     Σύλλογος Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας

5.     Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ)

6.     Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας

7.     Εταιρεία Πωλήσεων Και Διανομής Γαλακτοκομικών Προϊόντων Θεσσαλίας –ΙΚΕ

Στις συσκέψεις που έγιναν συμφωνήθηκε να υποβληθούν οι προτάσεις από τον ΕΛΓΟ  – ΔΗΜΗΤΡΑ μαζί με όλους τους φορείς. Όμως λόγω έλλειψης χρόνου για την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων καταλήξαμε να υποβάλλει τις προτάσεις ο ΕΛΓΟ  – ΔΗΜΗΤΡΑ και οι φορείς να είναι υποστηρικτές και συμμετέχοντες (τις προτάσεις συνυπέγραψαν και οι 7 φορείς). Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δόθηκαν στους φορείς, αρχικά οι δράσεις και στη συνέχεια ολόκληρες, για να γνωστοποιηθούν ευρύτερα ώστε να είναι εύκολη και ισότιμη η συμμετοχή εταιρειών που θα ήθελαν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς για εκτελεστικό φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.

Οι προτάσεις εγκρίθηκαν στις 22/10/2017, με τη διαδικασία της ΕΕ, με βαθμολογία 92% και 93%, δηλαδή σχεδόν άριστα. Ήταν τα 2 από τα 4 όλα κι όλα προγράμματα που πήρε η χώρα μας στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ανακοίνωση της έγκρισης μας κοινοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 2017 και η τελική ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήταν η 22/01/2018 (90 μέρες μετά την ημερομηνία έγκρισης). Στο διάστημα αυτό έπρεπε να γίνουν οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη Εκτελεστικών Φορέων και Φορέων Αξιολόγησης και ακόμη κι αν δεν υπήρχαν ενστάσεις ή άλλες εμπλοκές ήταν σχεδόν αδύνατο να προλάβουμε την εν λόγω ημερομηνία. Για αυτό το λόγο, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να χειριστούν από κοινού όλα τα ζητήματα που θα προκύψουν εκτός από την τελική έγκριση.

Σχετικά με τη σύνταξη των τευχών των διακηρύξεων

Με τη σύνταξη των  τευχών των διακηρύξεων και όλων των προδιαγραφών ασχολήθηκε και τα προσυπέγραψε μια ευρεία Επιτροπή αποτελούμενη από 5 στελέχη του Οργανισμού συνεπικουρούμενη από την αρμόδια Γενική Διευθύντρια, το Νομικό Σύμβουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο. Η Επιτροπή λειτούργησε επί μέρες και με πολύ δουλειά κατέληξε σε ένα κείμενο, το οποίο στάλθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, στην Enterprise Greece και αναρτήθηκε για μια εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση μετά την οποία ενσωματώθηκαν παρατηρήσεις ή διορθώσεις που έγιναν. Στα τεύχη των διακηρύξεων τα οποία μετά την έγκρισή τους αναρτήθηκαν σύμφωνα με το νόμο συμπεριλαμβάνονταν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για λόγους περιφρούρησης της ισοτιμίας στη συμμετοχή των υποψηφίων εταιριών. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν υποβλήθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις γιατί δεν υπήρξαν ασάφειες και οι προτάσεις των εταιρειών ήταν πλήρεις.

Με δεδομένη την πίεση του χρόνου προχωρήσαμε στους διαγωνισμούς με αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο προέβλεπε, με βάση τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, ότι στις 22 Δεκεμβρίου του 2017 έπρεπε να ανοίξουν και να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις των τεχνικών προσφορών για να αξιοποιήσουμε ημερολογιακά τις αργίες των εορτών,  ώστε να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Αν συνυπολόγιζε κανείς τις προθεσμίες διευκρινιστικών απαντήσεων (8 ημέρες), τα 3 επάλληλα δεκαήμερα αναμονής που προβλέπονται από το νόμο για τυχόν υποβολή ενστάσεων και τις προθεσμίες (έως 40 ημέρες) εξέτασής τους από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, την έγκρισή τους από το ΔΣ, καθώς και το να δοθεί 10 μέρες πριν για τελική έγκριση στο Υπουργείο και υπογραφή της σύμβασης ήταν φανερό ότι δεν προλαβαίναμε.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που είχε ορισθεί από το ΔΣ ήταν ενήμερη για τις ασφυκτικές ημερομηνίες. Λόγω ατυχών γεγονότων (ασθένειες μελών της)  άλλαξε η σύνθεσή της και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Είχαμε δε συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο στις 9.1.2018 για να εγκρίνουμε, να τροποποιήσουμε ή να απορρίψουμε το πρακτικό της επιτροπής και να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Δυστυχώς η επιτροπή, λόγω αναμονής διευκρινίσεων από τις εταιρείες, καθυστέρησε να παραδώσει το πόρισμα, το οποίο παρέδωσε τελικά, μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ (της 9ης /1/2018), στις 12/1/2018. Το πόρισμα της Επιτροπής έκρινε ότι οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών (SOPEXA και NOVACERT, των δύο που δεν είχαν τυπικά προβλήματα αποκλεισμού από τους όρους του διαγωνισμού) ισοβαθμούν σε όλα τα κριτήρια. Η βαθμολογία επιπλέον, δεν είχε οιασδήποτε μορφής αιτιολόγηση, όπως επιβάλλεται από το νόμο και μάλιστα η βαθμολογία και στα τρία επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης για τους δυο διαγωνισμούς εκτελεστικών φορέων (με κλίμακα από 100 έως 120) ήταν η βάση 100 (δηλ. απλή ικανοποίηση των προϋποθέσεων).

Η ισοψηφία και στα τρία κριτήρια και στους δυο διαγωνισμούς, μετέτρεπε ουσιαστικά τους διαγωνισμούς, οι οποίοι ήταν με βάση τη συμφερότερη τεχνικοοικονομική προσφορά (80% η τεχνική προσφορά και 20% η οικονομική) σε μειοδοτικούς, όπως συνήθως τους ονομάζουμε.  Ακόμη, σκεπτόμενοι ότι αν κάποια από τις υποψήφιες εταιρείες προέβαινε σε ενστάσεις όλος ο προγραμματισμός θα κατέρρεε γιατί θα καθυστερούσε ο διαγωνισμός έως 40 μέρες, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε παράταση της ημερομηνίας υπογραφής από την ΕΕ μέσω του ΥΠΑΑΤ. Η καταληκτική ημερομηνία 22α Ιανουαρίου του 2018 εξέπνευσε και η έγγραφη παράταση, έως τις 26/3/2018, μας κοινοποιήθηκε στις 8.2.2018.

Αντιλαμβανόμενοι, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, με βάση την εμπειρία άλλων διαγωνισμών ότι με τη δεδομένη αναιτιολόγητη αξιολόγηση και βαθμολογία των εταιρειών λόγω ενστάσεων τα προγράμματα κινδύνευαν να χαθούν, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αιτιολογημένη ειδικά αναβαθμολόγηση συνεπικουρούμενοι και από άλλα μέλη του ΔΣ για να μην χάσει η χώρα το πλεονέκτημα προώθησης ενός σημαντικού εθνικού προϊόντος. Ενεργήσαμε με βάση την εξουσιοδότηση του ΔΣ, αλλά εν γνώσει για τα πάντα και με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  καθώς και με την έγγραφη γνώμη του νομικού συμβούλου του Οργανισμού. Σε περίπτωση απώλειας των προγραμμάτων την αποτυχία θα χρεωνόταν ο Οργανισμός και όχι η Επιτροπή η οποία σύμφωνα με το νόμο εισηγείται στο ΔΣ, το οποίο λαμβάνει και τις τελικές αποφάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε εκ νέου αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν. 2690/1999, ως αποφασιστικό όργανο. Για την ακρίβεια η εν λόγω παράγραφος αναφέρει «το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή πρότασης και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».

Το τελικό πρακτικό αξιολόγησης αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» στις 26/1/2018 με την βαθμολογία της Επιτροπής καθώς και τη δική μας διαφοροποιημένη βαθμολόγηση, αιτιολογημένη ειδικώς και με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ, με βάση την εξουσιοδότηση που είχαμε από το ΔΣ και με τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου. Αν δεν υπήρχε αυτή η εξουσιοδότηση και η βεβαίωση γι’ αυτό του Νομικού Συμβούλου καθώς και η σύμφωνη γνώμη των 5 από τα 7 μέλη του ΔΣ, θα καλούσαμε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ και φυσικά δεν θα έπαιρνε το θέμα τις διαστάσεις που κάποιοι θέλουν να δώσουν. Το ΔΣ , που είναι και το μόνο αρμόδιο, στην 102η/7-2- 2018 συνεδρίασή του  επιβεβαίωσε την εξουσιοδότηση που το ίδιο είχε δώσει για τους διαγωνισμούς αυτούς  στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά την 98η/17-11-2017 συνεδρίαση και την συμφωνία του με την ειδικά αιτιολογημένη αξιολόγηση των προτάσεων των εταιριών.

Στις 5/2/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες  εταιρείες. Από τις υποψήφιες  εταιρείες δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Αυτό τονίστηκε και στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/2/2018, ως τεκμήριο αποδοχής της διαδικασίας και από τις δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες που ήταν και οι μόνες με έννομο συμφέρον να έχουν αντίρρηση στη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/2/2018, η πλειοψηφία των μελών του ενέκρινε τις ενέργειες Προέδρου και Διευθύνοντος μειοψηφούντων του εκπροσώπου του ΣΥΛΕΕΓΟ (Σύλλογος  Εργαζομένων στον ΕΛΓΟ-  – ΔΗΜΗΤΡΑ)  και του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Στην ουσία η διαφοροποίηση εστιαζόταν στην αντίληψη ότι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν είχαν την εξουσιοδότηση να προβούν στην επαναξιολόγηση, στην πραγματικότητα αιτιολογημένη αξιολόγηση, και αναβαθμολόγηση.

Εκφράζοντας την ευαισθησία μας ως ΔΣ για το θέμα αυτό ζητήσαμε και πήραμε εκτός από τη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού και την έγγραφη γνωμάτευση της  Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ), του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, η οποία τεκμηρίωσε με επιπλέον νομικά επιχειρήματα και νομολογία τις ενέργειές μας. Απευθυνθήκαμε επίσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατ’ εξοχήν αρμόδια, για να μας συμβουλεύσει και προφορικά και με γραπτή απάντησή της. Στην επόμενη συνεδρίασή του στις 22/2/2018 το ΔΣ του ΕΛΓΟ  – ΔΗΜΗΤΡΑ έχοντας υπόψιν του όλα αυτά τα δεδομένα επαναβεβαίωσε την προηγούμενη απόφασή του (με ψήφους 6 προς 1) μειοψηφούντος μόνο του εκπροσώπου του ΣΥΛΕΕΓΟ. Τέλος έληξε στις 5/3/2018 και το δεύτερο διάστημα υποβολής ενστάσεων χωρίς να υποβληθεί ένσταση από τις εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Στη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ στις 15-16/3/2018 το ΔΣ αποφάσισε:

1.       Την επικύρωση των αποτελεσμάτων των από 15/03/2018 και 16/03/2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.       Την αποδοχή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της εταιρείας SOPEXA S.A.

3.       Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων και στη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αποτελούν τις αρμόδιες αρχές, για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του εκτελεστικού οργανισμού, προκειμένου να εκδοθεί πρακτικό ελέγχου νομιμότητας και στην εν συνεχεία έκδοση έγκρισης της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης με τον εκτελεστικό οργανισμό.

Στη συνέχεια:

Το υπ’ αριθ. πρωτ. 691/48509/29-03-2018 έγγραφό περιλάμβανε κατεπείγουσες υποδείξεις των αρμοδίων αρχών του ΥΠΑΑΤ προς τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 10 του Υποδ. 1 του παραρτ. Ι της ΚΥΑ 419/18559/2018 (ΦΕΚ Β΄ 855). Με το έγγραφο αυτό υπέδειξε στην αναθέτουσα αρχή τον αποκλεισμό της εταιρείας SOPEXA και από τους 2 διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχει και την εξέταση της δυνατότητας κατακύρωσης στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφερότερη προσφορά, με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων εξέπνεε στις 13/4/2018.

Κατόπιν αυτού του εγγράφου ορίστηκε άμεσα συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τη Μεγάλη Δευτέρα 2/4/2018 και αποφασίστηκε να ζητηθούν διευκρινίσεις από την εταιρεία SOPEXA ως προς τους λόγους που την οδήγησαν στη συμπλήρωση των ΕΕΕΣ που κατέθεσε, καθώς επίκειτο αποκλεισμός της για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ και η της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 τηρώντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ για το Ν. 4412/2016, και ιδίως τη σχετική Οδηγία 23 που αφορά σε ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 16138/03-04-2018 κοινοποιήθηκαν (στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Ν. Αντώνογλου) οι αποφάσεις της 109ης/2.4.2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και ορίστηκε νέα συνεδρίαση του ΔΣ για την Μεγάλη Πέμπτη 05/04/2018, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο να απαιτείται γνωστοποίηση της διαδικασίας και στις κατονομαζόμενες στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 Επιτροπή Ανταγωνισμού και ΕΑΑΔΗΣΥ.

Στις 04/04/2018 ελήφθησαν οι διευκρινίσεις της εταιρείας SOPEXA καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. 907/04-04-2018 έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ το οποίο απαντούσε στο έγγραφο κοινοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ επισημαίνοντας πως είναι άκαιρη η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 48 του ν. 4412/2018 σε αυτό το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Την Μεγ. Πέμπτη 05/04/2018 με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ απορρίφθηκαν οι προσφορές της εταιρείας SOPEXA οι οποίες είχαν κατατεθεί στους διαγωνισμούς επιλογής εκτελεστικών οργανισμών και κοινοποιήθηκαν αυθημερόν, τόσο στους συμμετέχοντες (προκειμένου να εφαρμοστούν οι προθεσμίες – 10 ημέρες κατά το νόμο – για την άσκηση των προβλεπόμενων μέσων προστασίας του Βιβλίου IV του ν. 4412/2018 για τους φορείς που θεωρούν ότι πλήττονται από αυτές).

Καθώς η προθεσμία για την κατάθεση προδικαστικών προσφυγών κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέπνεε μετά την ορισθείσα προθεσμία για την υπογραφή συμβάσεων, κρίθηκε σκόπιμο να κληθεί ο νέος προσωρινός ανάδοχος αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης μέσων προστασίας και εφόσον έχει ληφθεί παράταση για την υπογραφή των συμβάσεων.

Η εταιρεία SOPEXA κατέθεσε προδικαστικές προσφυγές εναντίον των δύο αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής στις 13/04/2018, οι οποίες κοινοποιήθηκαν αυθημερόν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 979/16-04-2018 έγγραφο του Γ. Γ. του ΥΠΑΑΤ χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με το ΥΠΑΑΤ ως τις 13/5/2018. Την ίδια μέρα, ορίστηκε από την ΑΕΠΠ ως χρόνος εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών η 3/5/2018.

Κατόπιν τούτων, απεστάλησαν στις 17/4/2018 στην εταιρεία NOVACERT έγγραφα για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Η εταιρεία NOVACERT ολοκλήρωσε την υποβολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά και εντύπως στις 23/4/2018, πράγμα το οποίο γνωστοποιήθηκε άμεσα στην Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να συνεδριάσει και να προβεί στον προβλεπόμενο έλεγχό τους. Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 25/4/2018 και κοινοποίησε το πρακτικό της στις 27/4/2018 με σκοπό να το λάβει υπ’ όψιν του το προσεχές Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και σε συνδυασμό με όποια απόφαση της ΑΕΠΠ να προχωρούσε στην έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης.

Στο μεταξύ, με τα από 18-04-2018 έγγραφα υποβλήθηκαν από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς την ΑΕΠΠ αιτήματα μη λήψης προσωρινών μέτρων αναστολής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για τους υπόψιν διαγωνισμούς. Στις 23/4/2018 απεστάλησαν οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας, οι οποίες συμπληρώθηκαν με νεότερο έγγραφο με ημερομηνία αποστολής την 24/4/2018.

Στις 2/5/2018 η Πρόεδρος του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ απευθύνθηκε με ηλεκτρονική της επιστολή στην αναθέτουσα αρχή για την παροχή διευκρινίσεων, ενώ παράλληλα μετατέθηκε η ημερομηνία εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών για την 7/5/2018.

Στις 4/5/2018 υποβλήθηκαν για λογαριασμό του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ οι αναζητούμενες διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι ως και την ορισθείσα ημέρα εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών (7/5/2018) ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανταποκρινόταν και παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία προς την ΑΕΠΠ προκειμένου να είναι δίκαιες και άρτιες οι αποφάσεις της.

Λόγω του όγκου των στοιχείων των αποφάσεων (περίπου 120 σελίδες κάθε μία), για να καθαρογραφούν και να αποσταλούν παρήλθαν τρεις ημέρες και κοινοποιήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το μεσημέρι της Πέμπτης 10/5/2018. Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είχε προνοήσει και συγκαλέσει συνεδρίαση Δ.Σ. στις 10/5/2018 και αποφάσισε άμεσα την εφαρμογή των Αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

Οι Αποφάσεις της ΑΕΠΠ και οι εκδοθείσες αποφάσεις της 112ης/10-05-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κοινοποιήθηκαν αυθημερόν στις προσφέρουσες εταιρείες και στο ΥΠΑΑΤ. Από την ανάδοχο ζητήθηκε να εκδώσει άμεσα εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Αργά το απόγευμα στις 10/05/2018, λίγη ώρα μετά την έκδοση των νεώτερων αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, η εταιρεία SOPEXA κατέθεσε νέες προσφυγές κατά των νέων αποφάσεων, οι οποίες κοινοποιήθηκαν εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής την επόμενη ημέρα το πρωί στην ΑΕΠΠ, στον ανάδοχο και στο ΥΠΑΑΤ.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21608/11-5-2018 επιστολή του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς το ΥΠΑΑΤ ζητήθηκε η έγκριση του ΥΠΑΑΤ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης σύμβασης με τον ανάδοχο ακόλουθο με την υφιστάμενη δέσμια αρμοδιότητα. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 21678/11-05-2018 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής ζητείται επιπροσθέτως να χορηγηθεί παράταση για την υπογραφή των συμβάσεων με το ΥΠΑΑΤ.

Ο ανάδοχος εξέδωσε στις 11/5/2018 τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και απέστειλε τα υπογεγραμμένα σχέδια των συμβάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών. Τα έγγραφα αυτά παραλήφθηκαν την επόμενη εργάσιμη ημέρα 14/5/2018. Στις 15/5/2018 προσκομίσαμε τις συμβάσεις υπογεγραμμένες στο ΥΠΑΑΤ.

Επειδή το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων προώθησης των αγροτικών προϊόντων προβλέπει πως για την υπογραφή των συμβάσεων με τον Ανάδοχο θα έπρεπε να προηγηθεί έγκριση των διαδικασιών ανάθεσης από τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ, και παρά το γεγονός ότι με τις από 10/5/2018 κατατεθείσες προδικαστικές προσφυγές εκκρεμούσε η εξέτασή τους, οι ενέργειες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έγιναν με τη δέουσα προσοχή και ευθύνη, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, την ΚΥΑ 419/18559/2017, καθώς και τους όρους των διαγωνισμών, οι οποίοι έλαβαν και τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών του ΥΠΑΑΤ. Ο στόχος των ενεργειών αυτών ήταν να ανταποκριθεί ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στις προθεσμίες που τίθενται για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Σε όλη την περίοδο διενέργειας των διαγωνισμών ως αναθέτουσα αρχή ενημέρωνε τακτικά για την εξέλιξη των διαγωνισμών τις αρμόδιες αρχές, είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά, προκειμένου να δίνεται ο κατάλληλος χρόνος για την προετοιμασία και την καλή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.