Προώθηση μελιού και προϊόντων κυψέλης μέσω του Μελισσοκομικού Προγράμματος

Προώθηση μελιού και προϊόντων κυψέλης μέσω του Μελισσοκομικού Προγράμματος

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα μέσω της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης», δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για τις παρακάτω δράσεις:

  • Συμμετοχή σε εκθέσεις με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων, επιμέλεια και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, κάλυψη του κόστους ενοικίασης περιπτέρου και τα έξοδα συμμετοχής (οδοιπορικά προσωπικού).
  • Συμμετοχή σε Ημερίδες/Συνέδρια που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης ή η διοργάνωση τους με την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης (αμοιβές εισηγητών και οδοιπορικά προσωπικού).
  • Κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν.
  • Υλοποίηση δραστηριοτήτων (π.χ. εκπόνηση μελετών αγοράς) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του κοινοτικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα.

γ) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα,

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας, (μελισσοκόμοι ή/και ιδιώτες τυποποιητές – συσκευαστές μελιού).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο στη συνέχεια αφού αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την έκδοση απόφασης ένταξης των δικαιούχων στη δράση με τα αντίστοιχα επιλέξιμα ποσά.