Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών

Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών

Πέντε αποφάσεις για προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, περίπου 2 εκατ. €, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.

Τα εν λόγω προγράμματα, που εγκρίνονται στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1308/2013, αφορούν τις ακόλουθες οινοποιητικές επιχειρήσεις:

  • «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 1.271.710 € για την τριετία 2015 – 2017.
  • «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.Τ.Ο.» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 150.000 € για την τριετία 2015 – 2017.
  • «ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ Α.Ε.» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 156.402 € για την διετία 2015 – 2016.
  • «Σ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 253.598,40 € για την διετία 2015- 2016.
  • «ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 160.575 € για την τριετία 2015 – 2017.