γεωπονικο-πανε

Ημερίδα: Προσδιορισμός της αυθεντικότητας των οσπρίων

30 Ιουνίου 2015 – Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος διοργανώνεται την Τριτη 30 Ιουνίου και ώρα 9:00 στο Συνεδριακό Αμφιθέτρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ημερίδα με τίτλο:

«Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό της αυθεντικότητας των οσπρίων και διαφοροποίηση της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης των ειδών Phaseolus vulgaris και Phaseolus coccineus με χρήση της φασματοσκοπικής τεχνικής FT-IR και χημειομετρικών μεθόδων»

Δείτε το Πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.