Πρόσκληση ασφαλτόστρωσης ΟΕΦ Κουνάβων

Πρόσκληση ασφαλτόστρωσης ΟΕΦ Κουνάβων

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κουνάβων δημοσιοποίησε την παρακάτω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων στο πλαίσιο του Β΄ έτους του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος βάσει των Καν. 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021- 2022:

Τίτλος: Πρόσκληση για το έργο ασφαλτόστρωσης  της δράσης Δiv

Περίοδος υποβολής προσφορών: 30/06/2022 – 20/07/2022

Δείτε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο