Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη υποβολής προτάσεων

Ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2019, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Προθεσμίες υποβολής των προτάσεων:

  • 17 Ιουνίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Environment & Resource Efficiency
  • 19 Ιουνίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Nature & Biodiversity
  • 19 Ιουνίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Environment governance and information
  • 05 Σεπτεμβρίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Integrated Projects (Environment)
  • Σεπτέμβριος 2019: πλήρης πρόταση για Climate Action

Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την περίοδο 2018 -2020 είναι 1,65 δις € και πρόκειται να διατεθούν ως εξής:

  • 1,2 δις € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
  • 413 εκατ. € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

Για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE εδώ.