οπεκεπε

Προσλήψεις Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων Γεωπονίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη 44 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μήνες στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι θέσεις αφορούν μεταξύ άλλων, Γεωπόνους ΠΕ, Κτηνιάτρους ΠΕ και Τεχνολόγους Γεωπονίας

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 27/03/2023.

Βρείτε την Ανακοίνωση Πρόσληψης εδώ.