εργασια

Πρόσληψη 55 ατόμων εποχικού προσωπικού στο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Την πρόσληψη , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 55 ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο γεωτεχνικών ΠΕ και ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοίνωσε ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη
  • Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25
  • Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17

Βρείτε την Αίτηση εδώ.

Η ανακοίνωση της πρόσληψης με όλες τις πληροφορίες εδώ