Πρόσληψη γεωπόνου σε ΕΠΑ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσληψη γεωπόνου σε ΕΠΑ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Την πρόσληψη γεωπόνου ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (9 μήνες) ως εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό στην Επαγγελματική Σχολή Συγγρού, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσόντα πρόσληψης και την αποστολή των αιτήσεων στην Απόφαση πρόσληψης εδώ.

Πληροφορίες και στο τηλ. 2108012701