Προσωρινά μέτρα προστασίας για την οζώδη δερματίτιδα

Προσωρινά μέτρα προστασίας για την οζώδη δερματίτιδα

Τα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

Απαγορεύεται η αποστολή των παρακάτω εμπορευμάτων από την Π.Ε. Έβρου προς άλλα μέρη της Ελλάδας, προς άλλα κράτη μέλη και προς τρίτες χώρες:

α) ζώντα βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά

β) σπέρμα βοοειδών

Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, εκτός της Π.Ε. Έβρου, των ακόλουθων εμπορευμάτων από την Π.Ε. Έβρου:

α) νωπό κρέας που παράγεται από βοοειδή, καθώς και παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται από το εν λόγω νωπό κρέας

β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από βοοειδή

γ) αμεταποίητα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από βοοειδή, εκτός εάν προορίζονται, υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής, για διάθεση σε εγκεκριμένη μονάδα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τα παραπάνω μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.