Προσοχή στο Diabrotica Virgifera-Ποιες καλλιεργητικές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται

Προσοχή στο Diabrotica Virgifera-Ποιες καλλιεργητικές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται

Λόγω της σημαντικής αύξησης των πληθυσμών του επιβλαβή εντόμου Diabrotica virgifera σε ορισμένες περιοχές της Π.Ε. Σερρών και παρόλο που οι παραγωγοί δεν παρατήρησαν ζημιές από το συγκεκριμένο έντομο στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προειδοποιεί ότι θα πρέπει να μην εφησυχάζουν και να εφαρμόζουν τις παρακάτω καλλιεργητικές πρακτικές τόσο μετά την συγκομιδή όσο και με την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου:

Αμειψισπορά

H εναλλαγή της καλλιέργειας του αραβοσίτου με άλλα είδη είναι αποδεδειγμένα η πιο αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του Diabroticavirgifera. Πέραν αυτού η αμειψισπορά βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση και άλλων εχθρών του αραβοσίτου (σιδηροσκούληκα, σεζάμια, πυραλίδα) αλλά και στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.

Μετατόπιση της ημερομηνίας σποράς της καλλιέργειας (πρώιμη ή όψιμη σπορά με υβρίδιο ανάλογου βιολογικού κύκλου)

Με αυτό τον τρόπο τα φυτά αποφεύγουν το κρίσιμο στάδιο της εκκόλαψης των αυγών του Diabroticavirgifera.

Εφαρμογή εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου εντόμου, τα οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιούνται αφού πρώτα έχει αξιολογηθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της επέμβασης και αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες (περιβάλλον, χρήστης, μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγούμενη καλλιέργεια κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Σερρών στο τηλ. 2321355224.