Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργηθούν με αραβόσιτο διότι όπως προκύπτει από...

Μέτρα για την προστασία της καλλιέργειας αραβοσίτου από το Diabrotica virgifera

Την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του εντόμου Diabrotica virgifera Le Cont και την προστασία της καλλιέργειας του αραβοσίτου ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17268/29-10-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Πιερίας καθορίστηκαν οι ακόλουθες ζώνες προστασίας:

Α. Προσβεβλημένη Ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές, όπου η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera έχει διαπιστωθεί για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους, και για την ΠΕ Πιερίας ορίζεται ανατολικά: από την ακτογραμμή, δυτικά: από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου (όρια του εθνικού δρυμού Ολύμπου ), βόρεια: από το χείμαρρο Βύθισμα και την ΠΕΟ Κατερίνης – Ελασσόνας και νότια: από τον οικισμό της Λεπτοκαρυάς.

Στην ανωτέρω ζώνη:

ί. επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ( 1:2 ), δηλαδή σε χωράφι που έγινε καλλιέργεια αραβόσιτου το 2012, απαγορεύεται η καλλιέργεια αραβοσίτου για το 2013, κοκ.

ii. απαγορεύεται η μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.

iii. απαγορεύεται η μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.

iv. επιβάλλεται η κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο (χρήση επικαλυμμένου σπόρου – χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φ.Π.Π).

Β. Ζώνη Περιστολής η οποία περιλαμβάνει περιοχές που εκτείνονται τουλάχιστον 10Km στο εσωτερικό της προσβεβλημένης ζώνης και τουλάχιστον 30Km εκτός της μη μολυσμένης ζώνης, και για την ΠΕ Πιερίας ορίζεται ανατολικά: από την ακτογραμμή, δυτικά: από τους ορεινούς όγκους του Ολύμπου και των Πιερίων, βόρεια: περίπου πέντε (5) χιλιόμετρα πέρα από τα όρια Πιερίας – Ημαθίας και νότια: περίπου δέκα (10) χιλιόμετρα πέρα από τα όρια Πιερίας – Λάρισας. Στην πράξη η ζώνη περιστολής με βάση το ανάνλυφο και τις αποστάσεις της περιογής καλύπτει όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Στην ανωτέρω ζώνη:

ί. επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών (1:2). ϋ. η συγκομιδή του αραβοσίτου γίνεται μετά την 1η Οκτωβρίου.

ii. απαγορεύεται η μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής (επιτρέπεται εντός της προσβεβλημένης ζώνης),

ίii. απαγορεύεται η μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.

. επιβάλλεται η κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο (χρήση επικαλυμμένου σπόρου – χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φ.Π.Π).

ν. επιβάλλεται ο καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς (από χώματα και άλλα υλικά) πριν από την έξοδό τους από τη ζώνη.

νi. επιβάλλεται η εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων παγίδων φερομόνης.

Η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική και η μη τήρηση τους επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργηθούν με αραβόσιτο διότι όπως προκύπτει από τα ανωτέρω απαγορεύεται σε όλο το νομό η καλλιέργεια αραβοσίτου στον ίδιο αγρό για δύο συνεχόμενα έτη και οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί αραβοσίτου μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου στα τηλέφωνα: 2351-351-116, 2351-351-252, και 2351-351-119.